Tandlæger

Tandlægebranchen befinder sig midt i en rivende udvikling. Kapitalkædernes indtog har inden for de senere år medført væsentlige strukturelle ændringer inden for tandlægebranchen. Dette har påvirket prisdannelsen, klinikejernes overvejelser ved salg til en kæde, og har medført overvejelser for kommende klinikejere. Samtidig opstår nye samarbejder og mindre tandlægekæder.

Vælg en rådgiver med indgående kendskab til branchen

Branchen oplever et stort pres for at ændre sig og et stigende myndighedskrav om kontrol og dokumentation. Derfor er det afgørende, at det forretningsmæssige er i fokus, for at især mindre klinikker skal kunne fortsætte.

Det er vigtigt, at klinikejerne kan søge rådgivning hos en samarbejdspartner, der har et indgående kendskab til branchen, udviklingen og de mange udfordringer.

Redmark er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder inden for sundhedsområdet. Det har vi været i mange år og i vores sundhedsteams arbejder vi udelukkende med kunder indenfor sundhedssektoren. Det betyder, at en række af vores revisorer og rådgivere kun beskæftiger sig med virksomheder inden for sundhedsbranchen. På den måde har vi samlet specialviden og et indgående branchekendskab, der kommer kunderne til gode i form af kompetent og nærværende rådgivning med fokus på den enkelte.

En branche i udvikling

I disse år ved vi, at flere forhold potentielt udfordrer klinikejerne. Det kan eksempelvis være geografiske udfordringer, der gør det svært at besætte stillinger. Der sker samtidig ændringer i forretningsstrukturen. Vi oplever en øget tendens til kædedannelser hos tandlægerne, hvor kapitalkæder træder til som medejere af klinikken.

Flere klinikker samles desuden i større enheder eller sundhedscentre for at drage nytte af stordriftsfordelen. Derudover er flere klinikejere i disse år på vej på pension, hvilket betyder øget køb og salg af klinikker. Samlet set betyder det, at branchen er præget af bevægelse og forandring, hvilket skaber en positiv udvikling, men samtidig er der opstået en række komplekse udfordringer, som kræver noget ekstra af både klinikkerne og af os.

Hjælp til mere end økonomi og tal

Vi kan se, at klinikkerne i dag står med en lang række overvejelser omkring økonomi, finansiering og drift. Her er der brug for en økonomisk rådgiver, der kender branchen, alle dens problemstillinger og som kan matche det stigende behov for individuel rådgivning. Udfordres kunden eksempelvis af organisatoriske forhold i forbindelse med en kædedannelse eller af økonomiske prioriteringer ved et salg? Det skal vi vide på forkant, og vores rådgivning skal skræddersyes herefter.

Vi oplever samtidigt et behov for rådgivning, der rækker ud over det økonomiske.

Hvis en klinikejer således oplever konkrete problemer med eksempelvis personaleforhold, så har vi redskaberne til at løse udfordringen. Eller hvis en klinik udfordres af faldende patienttilgang, kigger vi på tiltag til at øge synligheden og skabe kendskab til klinikken.

På den måde er vores arbejde bredere end at udarbejde regnskaber og lave revision, og det er med det dedikerede kendskab til branchen og kundernes behov og problemstillinger, at vi virkelig differentierer os i forhold til konkurrenterne og skaber en unik værdi for vores kunder.

Redmark tilbyder bl.a. rådgivning indenfor:

  • Køb og salg af praksis, herunder værdiansættelse
  • Opstart, herunder driftsbudgetter m.m.
  • Finansiering
  • Bogføring og it
  • Regnskab og budgettering
  • Skattemæssig rådgivning
  • Stiftelse af selskaber, herunder holdingselskab
  • Generationsskifte
  • Driftsmæssige analyser og rådgivning
  • Klinikanalyse

Kontaktpersoner