Jens Nørgaard

Partner, Statsautoriseret revisor

Jens Nørgaard

Jens Nørgaard

Partner, Statsautoriseret revisor - Aalborg

Specialer

Fysioterapeuter
Store ejerledede virksomheder
Tandlæger

Referencer

Tika Holding-koncernen

Katja Nowak Nielsen

FC Beton-koncernen

Jens Mølgaard

Profil

Jens arbejder primært med to kundetyper, større ejerledede virksomheder og sundhedskunder.

Jens er revisor for flere store virksomheder, og ydelserne til disse er primært af revisions- og regnskabsmæssig karakter.

Jens er også revisor for en lang række fysioterapeuter og tandlæger og ydelserne til disse består, udover regnskabs- og skatteassistance, i vidt omfang i generel økonomisk rådgivning og herunder assistance med generationsskifte samt køb og salg af klinikker. Jens har således meget betydelig erfaring med værdiansættelse og køb og salg af klinikker. Som følge af sit store engagement i sundhedsbranchen, er Jens en efterspurgt foredragsholder i relation til værdiansættelse samt køb og salg af fysioterapi- og tandlægeklinikker. Jens har endvidere erfaring med etablering og drift af kæder i tandlæge- og fysioterapibranchen samt de særlige moms- og lønsumsafgiftsmæssige forhold, der er særlige for sundhedsbranchen.

Endvidere udarbejder Jens altid benchmarkanalyser til alle sundhedskunder som gennemgås på årlige regnskabsmøder.