Revision & regnskab

Revision

Formålet med revision er at skabe større tillid til informationerne i årsregnskabet.

Revision går ud på, at en uafhængig part med høj grad af sikkerhed udtaler sig om, hvorvidt et regnskab er retvisende.

Den tillid som revisionen tilfører til regnskabet, er afgørende for, at både virksomhedens og dens interessenter kan og tør anvende regnskabsdata som grundlag for beslutninger. Revisionen sikrer således, at der er et troværdigt grundlag for beslutninger om investering, långivning mv. samt aktionærernes indsigt i driften.

Vi har hos Redmark stor erfaring inden for revision af aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og andre typer af virksomheder, hvor der er lovpligtigt, vedtægtsmæssigt eller frivilligt krav om udførelse af revision.

Som statsautoriserede og godkendte revisorer er vi kvalificerede og kompetente og følger de gældende regler efter internationale revisionsstandarder.

Regnskab

Langt de fleste erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser om udarbejdelse af årsregnskaber.

Vi har hos Redmark, stor erfaring med at udarbejde regnskaber, og vi hjælper jer gerne med kvalificeret rådgivning og assistance med at aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloven.

Vi har endvidere stor indsigt i regnskabsmæssige forhold inden for specifikke brancher eller særlige virksomhedstyper.

Vi kan endvidere hjælpe virksomheden med at den digitale indberetning af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen, så kravene fra myndighederne kan opfyldes.

KLARERE INDSIGT

Gå ikke glip af vigtige nyheder

Tilmeld dig Redmarks nyhedsbrev