Bygge og anlæg

Bygge- og anlægsbranchen er i høj grad underlagt markedsmekanismernes påvirkning af udbud- og efterspørgsel. Svingende konjunkturer stiller skiftende krav, og skarpe kalkulationer, effektiv styring af igangværende arbejde og god intern rapportering er nogle af nøgleordene i forhold til at skabe en succesfuld byggevirksomhed.

Hos Redmark betjener vi alle typer virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen. Lige fra den nyopstartede enkeltmandsvirksomhed til store entreprenørkoncerner.

Din daglige sparringspartner

Som daglig sparringspartner for mange byggevirksomheder har Redmarks specialister den nødvendige viden og branchekendskab til at rådgive og støtte virksomhedens ledelse gennem virksomhedens forskellige faser. Vi har et indgående kendskab til etablering af økonomi- og sagsstyringssystemer, intern rapportering og særlige regnskabs- og momsforhold.

Udover revision og assistance med udarbejdelse af årsregnskab for virksomheder i branchen bruger vi også vores specialviden til – som aktiv sparringspartner – at optimere vores kunders virksomheder. Vi udfordrer vores kunder i forhold til deres strategiske målsætninger og deres arbejde med langsigtet udvikling af virksomheden.

Da hovedparten af vores kunder er ejerledede virksomheder, har vi samtidig stor fokus på at yde rådgivning, som sikrer en samlet optimal finansierings- og skattemæssig løsning for virksomhedsejerne. Dette gælder både i forhold til selskabsstruktur, køb og salg af virksomhed, generationsskifte m.v.

EMR Murer og Entreprenør A/S

Redmark har siden virksomhedens start, i begyndelsen af 1990’erne, været vores rådgiver og revisor. Redmark har således været med på hele vores rejse fra et lille lokalt murerfirma til den virksomhed, som vi er i dag, hvor vi har en bred ejerkreds, en koncernomsætning tæt på 1 mia. kr., og udfører byggeopgaver i hele landet. Vi har altid følt, at vi har haft adgang til kompetent rådgivning og sparring, uanset om det har været i forhold til årsregnskabet, eller om der har været tale om rådgivning i forbindelse med skat og moms, generationsskifte eller drøftelser omkring udvikling af vores virksomhed.

Per Breinbjerg, EMR Murer og Entreprenør A/S

Redmark kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Økonomistyring, herunder etablering af effektive sagsstyringssystemer
  • Interne rapporteringsværkstøjer
  • Driftsanalyser, herunder evt. assistance til efterkalkulationer
  • Skatte- og momsmæssig rådgivning
  • Udarbejdelse af budgetter
  • Likviditetsstyring og finansiering
  • Revision og udarbejdelse af årsrapport
  • Bogføring
  • Køb og salg af virksomhed
  • Generationsskifte

Kontaktpersoner