Læger

Lægebranchen gennemgår mærkbare ændringer, hvorfor det er vigtigt for den enkelte lægepraksisejer at kunne søge rådgivning hos en samarbejdspartner, der har et indgående kendskab til lægebranchen, udviklingen og de mange udfordringer.

Redmark er praktiserende lægers og øvrige speciallægers sparringspartner indenfor regnskab, revision og rådgivning

Redmark har samlet en gruppe af specialister på vores kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Udover regnskab og revision for praktiserende læger og øvrige speciallæger, påtager vi os rollen som sparringspartner for såvel praksis som den enkelte praktiserende læge og speciallæge.

Vi har indsigt i den generelle udvikling inden for lægebranchen, og dermed forbundne effekter på den enkelte praksis. Vi arbejder indgående med optimering af driften og indtjeningen i den enkelte praksis, herunder en aktiv brug af § 87 opgørelsen samt benchmarking for branchen. Vi følger udviklingen indenfor IT, således den enkelte praksis kan søge råd og vejledning i forbindelse med overvejelser omkring skift af IT-system.

I forbindelse med gennemførsel af køb eller salg af praksis kan vi via indgående kendskab til prisudviklingen i de forskellige dele af landet tilbyde vores kunder en målrettet vurdering af prisen for praksis, herunder ikke mindst niveauet for goodwill for den pågældende praksis.

Som et naturligt led i vores rådgivning omkring ophør som aktiv praktiserende læge kan vi tilbyde vores kunder individuel rådgivning omkring optimering af formuen, herunder i forhold til pension.

Redmark tilbyder bl.a. rådgivning indenfor:

  • Praksisanalyse – optimering af lægepraksis
  • Køb og salg af praksis – herunder værdiansættelse og goodwill vurdering
  • Formueoptimering ved salg
  • Pensionsrådgivning
  • Bogføring og regnskabsudarbejdelse
  • Skatteplanlægning
  • Servicering af bogholderi
  • IT – eks. Clinea, WinPLC
  • Undervisning

Kontaktpersoner