Andelsbolig- og ejerforeninger

Hos Redmark er vi specialiseret i revisions- og regnskabsudarbejdelse for andelsbolig- og ejerforeninger m.m. Vi er et af landets ledende revisionsfirmaer indenfor området med mere end 900 andelsbolig- og ejerforeninger.

På vores kontorsteder har vi en stor gruppe medarbejdere, som gennem en årrække har arbejdet med andelsbolig- og ejerforeninger, og vi har således oparbejdet erfaring og kompetence, som gør os til et af de førende revisionsfirmaer på området.

Vi tilstræber, at vores regnskaber er forståelige og overskuelige, så den enkelte andelshaver og ejer ikke skal have særlig regnskabsindsigt for at forstå de økonomiske forhold i foreningen.

Mere end 900 andelsbolig- og ejerforeninger

Mere end 900 af landets andelsbolig- og ejerforeninger har valgt Redmark som revisor for netop deres forening. Foreningerne er såvel store som små med mellem 3 og 800 andelshavere/ejere. Til disse foreninger leverer vi ligeledes rådgivning af forskellig art. Vi deltager for eksempel på generalforsamlinger og budgetmøder, hvor vi foretager en forståelig gennemgang af regnskabet og budgettet, herunder de særlige forhold, der ligger omkring beregningen af foreningens andelskrone og andelsværdi. Vores store kundegrundlag i dette segment betyder ydermere, at vi kan rådgive om, og sammenligne med ejendomme/foreninger i området, herunder niveau for sammenlignelige nøgleoplysninger mv.

Andelsboligforeningen Selvejerboligselskabet Havnen II

“Ejendommen er omfattet af den specielle regel, der gælder for deklarationsejendomme, hvilket har givet os lidt udfordringer undervejs. Her har samarbejdet med Redmark givet os det nødvendige fundament for at træffe de rigtige beslutninger til gavn for foreningen. Jørn Munch, som er vores faste revisor, har bl.a. været med til at etablere kontakt med Københavns Kommune omkring de udfordringer, der er for deklarationsejendomme. Og i det hele taget har vi sammen med Redmark og vores administrator fået skabt en sund økonomi, så vores forening er rustet til fremtiden, hvilket giver os – både beboere og bestyrelsen – den rette tryghed.”

Yvonne Hansen, bestyrelsesformand for Andelsboligforeningen Selvejerboligselskabet Havnen II, København

Branchekendskab og ajourført viden

Hos Redmark følger vi lovreguleringen i branchen tæt og er helt i front med ajourført viden og opdaterede regnskaber, der til enhver tid lever op til gældende lovgivning, som løbende undergår forandringer, senest med ”Blackstone- indgrebet.

Den nye andelsboliglov er sammen med tilhørende bekendtgørelse indarbejdet i vores regnskaber. Endvidere er vores regnskaber udarbejdet efter Erhvervsstyrelsens vejledning om regnskabsaflæggelse i andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Dette betyder, at nuværende og nye andelshavere nemt kan sammenligne forskellige regnskaber.

Ved andelsboligforeningens eller ejerforeningens stiftelse kan vi assistere med gennemgang af budgetter, forudsætninger m.v., ligesom vi ved andelsboligforeningens ophør eller ved frasalg af ejendommen kan assistere med revision og rådgivning af likvidationsregnskab, udlodning af provenu, kontakt med skat og moms.

Der sker ligeledes løbende ændringer i skattelovgivningen, og vi kan rådgive foreningerne herom, så de optimale skattemæssige forhold for foreningen iagttages.

Vi har tætte kontakter med administratorer, advokater, penge- og realkreditinstitutter. Dette kommer vores kunder til gavn, da vi hele tiden har opdateret viden om aktuelle forhold, domspraksis og nye afgørelser og tendenser i brancherne.

Andelsboligforeningen Mønten

“I vores andelsboligforening i Københavns Nordvestkvarter er der mere end 400 boliger og det er væsentligt at der er tillid til rådgiverne. I vores relation til Redmark oplever vi i bestyrelsen en kompetent rådgiver, som sikrer os efterlevelse af de seneste regnskabsregler m.v. For de mange beboere handler årsregnskabet i høj grad om værdien af deres bolig. Det skaber derfor ro, når revisor på generalforsamlingen redegør for regnskabet.”

Loke Dupont, bestyrelsesformand i Andelsboligforeningen Mønten

Lad os hjælp jer med:

 • Revision og opstilling af årsrapporter med årsregnskab, inkl. evt. budget
 • Beregning af andelsværdi/andelskrone og specifikation heraf på andelshavere
 • Rapportering i revisionsprotokol
 • Opgørelse af foreningens skattepligtige indkomst og indberetning til SKAT
 • Opgørelser til Grundejernes Investeringsfond
 • Opgørelse af ejendomsavance ved salg af sidste lejemål
 • Deltagelse i generalforsamling og budgetmøde m.v.
 • Gennemgang af byggeregnskab
 • Konsekvensberegning ved optagelse af lån, påvirkning på boligafgift, herunder ved større byggeopgaver fx etablering/frasalg af tagetage m.m.
 • Rådgivning om skat og moms ved udleje, parkering og el-standere m.v.
 • Moms i ejerforeninger, herunder splitmoms

Andelsbolig- og ejerforeninger brochure

Læs mere >>

Andelsboligforeningen Lyshøjgård

“I vores andelsboligforening med en ejendom fra 1938 ved Valby Station, har vi altid søgt at varetage beboernes interesser og bevare ejendommens gode stand. Stabilitet i bestyrelse og med samarbejdspartnere har været en drivende faktor. Igennem knap 30 år har Redmark bistået os med kompetent rådgivning om regnskabsmæssige forhold og er også et kendt ansigt på foreningens generalforsamling nu repræsenteret ved statsautoriseret revisor Jørn Munch.”

Stig Bruun, bestyrelsesformand i Andelsboligforeningen Lyshøjgård

Kontaktpersoner

KLARERE INDSIGT

Hold dig opdateret på branchen

Tilmeld dig Redmarks nyhedsbrev