Andelsbolig- og ejerforeninger

Hos Redmark er vi specialiseret i revisions- og regnskabsudarbejdelse for andelsboligforeninger og ejerforeninger, og vi er et af landets ledende revisionsfirmaer indenfor området.

På vores kontorsteder i København, Aalborg og Aarhus har vi en stor gruppe medarbejdere, som gennem en årrække har arbejdet med andelsbolig- og ejerforeninger og vi har således oparbejdet erfaring og kompetence, som gør os til et af de førende revisionsfirmaer på området.

Vi tilstræber, at vores regnskaber er forståelige og overskuelige, så den enkelte andelshaver og ejer ikke skal have særlig regnskabsindsigt for at forstå de økonomiske forhold i foreningen.

600 andelsbolig- og ejerforeninger

Mere end 600 af landets andelsbolig- og ejerforeninger har valgt Redmark som revisor for netop deres forening. Foreningerne er såvel store som små med mellem 3 og 800 andelshavere/ejere. Til disse foreninger leverer vi ligeledes rådgivning af forskellig art. Vi deltager for eksempel på generalforsamlinger og budgetmøder, hvor vi foretager en forståelig gennemgang af regnskabet og budgettet, herunder de særlige forhold der ligger omkring beregningen af foreningens andelskrone og andelsværdi.

Branchekendskab og ajourført viden

Hos Redmark følger vi lovreguleringen i branchen tæt og er helt i front med ajourført viden og opdaterede regnskaber, der til enhver tid lever op til gældende lovgivning, som løbende undergår forandringer, senest med ”Blackstone” indgrebet.

Den nye andelsboliglov er sammen med tilhørende bekendtgørelse indarbejdet i vores regnskaber. Endvidere er vores regnskaber udarbejdet efter Erhvervsstyrelsens vejledning om regnskabsaflæggelse i andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Dette betyder, at nuværende og nye andelshavere nemt kan sammenligne forskellige regnskaber.

Der sker ligeledes løbende ændringer i skattelovgivningen og vi kan rådgive foreningerne herom, så de optimale skattemæssige forhold for foreningen iagttages.

Vi har tætte kontakter med administratorer, advokater, penge- og realkreditinstitutter. Dette kommer vores kunder til gavn, da vi hele tiden har opdateret viden om aktuelle forhold, domspraksis og nye afgørelser og tendenser i brancherne.

Lad os hjælp jer med:

  • Revision og opstilling af årsrapporter med årsregnskab, inkl. evt. budget
  • Beregning af andelsværdi/andelskrone og specifikation heraf på andelshavere
  • Rapportering i revisionsprotokol
  • Opgørelse af foreningens skattepligtige indkomst og indberetning til SKAT
  • Opgørelser til Grundejernes Investeringsfond
  • Opgørelse af ejendomsavance ved salg af lejemål
  • Deltagelse i generalforsamling og budgetmøde m.v.

Kontaktpersoner