Ejendomme

I Redmark har vi samlet vores kompetencer hos en gruppe af specialister, som er samlet på kontorerne i København, Aarhus, Randers og Aalborg. Vi rådgiver dagligt vores kunder i branchen om såvel strategi som optimering af den daglige drift og vi har stor erfaring med gennemførelse af både små og store transaktioner i ejendomsbranchen.

Beslutningstagerne i ejendomsbranchen træffer vigtige beslutninger og gennemfører komplekse transaktioner. Det stiller krav om en omfattende specialviden og adgang til kompetente rådgivere og sparringspartnere.

- Alex Kristensen, ejendomsspecialist, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

- Alex Kristensen, ejendomsspecialist, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

Specialist i ejendomme

Udover revision og regnskab for virksomhederne i branchen, påtager vi os rollen som sparringspartner for virksomhedens ledelse og ejere. Vi kender virksomhedernes behov og bruger vores viden til sparring og optimering af vores kunders virksomheder. Herudover udfordrer vi vores kunder i forhold til deres strategiske målsætninger og deres arbejde med langsigtet udvikling af virksomhederne.

Ved køb og salg af ejendomme assisterer vi både købere og sælgere med at sikre, at alle risici er afdækket og at der udarbejdes et optimalt beslutningsgrundlag for gennemførelse af handlen. Vi deltager i processen omkring opførelse eller ombygning af ejendomme og herunder sparring omkring maksimering af ejendommens værdi i ombygningsfasen.

Specialviden og rådgivning

Et vigtigt led i vores rådgivning er kendskabet til skat, moms og afgifter. Vi har fingeren på pulsen i forhold til den nyeste lovgivning og praksis, og vi rådgiver proaktivt vores kunder om hvordan ændringer påvirker deres virksomhed. Det er vores erfaring at en optimal planlægning af skat og moms kan give langsigtede besparelser, ligesom vi anbefaler at alle ejendomstransaktioner bør ledsages af en moms- og skattemæssig due diligence.

I samarbejde med vores kunder sikrer vi, at virksomhedens finansiering er optimal og konkurrencedygtig. Vi rådgiver om alle forhold vedrørende finansiering, herunder likviditet og rente- og valutarisici, og vi har et indgående kendskab til relevante finansieringskilder og -produkter.

Vi har et tæt samarbejde med andre rådgivere i ejendomsbranchen og vi involverer os i netværk og relationer. Vi rådgiver arkitekter, ejendomsmæglere og ingeniører mv. om deres virksomheder og bruger vores netværk til at hjælpe alle kunder i branchen.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Køb af investeringsejendom
  • Finansiering af ejendomme
  • Salg af ejendom
  • Momsmæssig gennemgang
  • Gennemgang af ejendomsvurderinger
  • Skattemæssig optimering af virksomhed
  • Opgørelse af skattemæssig ejendomsavance
  • Rekonstruktion af nødlidende virksomhed

Kontaktpersoner

KLARERE INDSIGT

Hold dig opdateret på nyheder i branchen

Tilmeld dig Redmarks nyhedsbrev