Velkommen til Redmark Aalborg

I Redmark Aalborg er vi ca. 160 dedikerede medarbejdere, der brænder for at levere professionel rådgivning inden for revision, skat, moms og meget mere.

“Redmark Aalborg er mere end et kontor – det er et fællesskab af engagerede medarbejdere, der arbejder hårdt for at skabe værdi for vores kunder. Vi er her for at støtte virksomheder og sikre, at de er rustet til succes. Vores dedikerede team gør en mærkbar forskel hver dag, hvor vores engagement og nærvær afspejles i de relationer, vi opbygger og de resultater, vi opnår sammen.”

- Johnny V. Jensen, kontorleder, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark Aalborg.

- Johnny V. Jensen, kontorleder, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark Aalborg.

Ejerlederens rådgiver og revisor i Aalborg

Med en bred kundeportefølje bestående af alt fra enkeltmandsvirksomheder til større selskaber, herunder ejerledede virksomheder, har vi opbygget en omfattende erfaring med at servicere virksomheder i forskellige størrelser og brancher. 

Som din kompetente rådgiver og revisor i Aalborg, forstår vi kompleksiteten af ejerledede virksomheder og tilbyder skræddersyet rådgivning til at styrke din virksomheds bæredygtighed og vækst. Vi tror på, at en vellykket rådgivningsproces begynder med en grundig forståelse af din virksomheds situation og mål. 

Vi værdsætter det personlige samarbejde og den tillid, der opbygges gennem vores relation. Vi er her for at lytte, rådgive og støtte dig i at opnå dine mål som ejerleder. Vi er derfor din pålidelige partner gennem hele din virksomheds rejse, uanset om den befinder sig i den spæde start, står overfor omstruktureringer eller andre forretningsmæssige udfordringer

Revisor Aalborg - kvalificeret rådgivning på tværs af brancher

Med mange års erfaring og en dybdegående forståelse af de særlige udfordringer og krav, der er knyttet til hver enkelt branche, står vi klar til at levere skræddersyet og professionel rådgivning til vores kunder. På kontoret i Aalborg har vi branchespecifikke afdelinger, her sidder erfarne og kompetente medarbejdere, der besidder en dybdegående viden inden for hver enkelt branche. Dette omfatter bl.a. forsyningssektoren, ejendomsbranchen, sundhedssektoren og skoler mv.. Vores dedikerede teams er nøje sammensat for at imødekomme de krav, som vores kunder inden for disse brancher står overfor.

Revision og rådgivning til forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder agerer i et kompleks regelsæt, som stiller store krav til os som revisorer. Derfor har vi sammensat et team, der har specialiseret sig inden for rådgivning, regnskab og revision for bl.a. vand- og varmeforsyninger, hvor en del af teamet sidder i Aalborg. Med en omfattende specialviden og kompetente rådgivere sørger vi for, at vores kunder i forsyningsbranchen er godt rustet til at navigere gennem komplekse udfordringer.

Støvring Kraftvarmeværk

“Hos Støvring Kraftvarmeværk sætter vi pris på vores tætte relation med Redmark og især Frank Nørgaard, der har været revisor for os i mere end 20 år. Ud over værdifuld rådgivning og det regnskabsmæssige, er Frank også med på sidelinjen, når vi laver store projekter, som kræver større investeringer, hvor det også er bestyrelsens ønske at få lavet en second opinion.”

Claus Haparanda, Driftschef, Støvring Kraftvarmeværk

Din specialiserede sparringspartner i ejendomsbranchen

På vores kontor i Aalborg sidder et team, der har specialiseret sig i ejendomsbranchen. Vi rådgiver dagligt vores kunder om såvel strategi som optimering af den daglige drift, og vi har stor erfaring med gennemførelse af både små og store transaktioner i ejendomsbranchen.

Vores erfarne team af revisorer og statsautoriserede revisorer i Aalborg arbejder tæt sammen med vores kunder i ejendomsbranchen og deler løbende indsigt og ekspertise, for på den måde at være ajour med de aktuelle krav og sikre, at vores kunder har det nødvendige grundlag for at kunne træffe beslutninger. Vi forstår, at ejendomsbranchen er dynamisk og kræver en agil tilgang – derfor tilpasser vi vores rådgivning, for at imødekomme skiftende behov og udfordringer.

Beslutningstagerne i ejendomsbranchen træffer vigtige beslutninger og gennemfører komplekse transaktioner. Det stiller krav om en omfattende specialviden og adgang til kompetente rådgivere og sparringspartnere. Læs mere om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed i ejendomsbranchen her.

Vores erfarne team af ejendomsspecialister besidder ikke blot den nødvendige specialviden, men også en naturlig interesse i vores kunders succes. Vi er aktivt involveret i at løse vores kunders udfordringer og understøtter dem i at nå deres mål.”

- Alex Kristensen, ejendomsspecialist, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

- Alex Kristensen, ejendomsspecialist, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

Team Sundhed i Redmark Aalborg – revisor for tandlæger, læger, fysioterapeuter mm.

Team Sundhed i Redmark er i front, når det gælder rådgivning og revision til sundhedssektoren. Din revisor i Aalborg er en del af et erfarent team, bestående af statsautoriserede revisorer og specialiserede medarbejdere, der fordyber sig i at støtte tandlæger, praktiserende læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer mv.

Vi har fokus på alle aspekter af klinikdrift, hvilket gør os i stand til at levere en helhedsorienteret, økonomisk rådgivning til klinikejere i sundhedsbranchen. Vi hjælper bl.a. med klinikanalyse, køb og salg af praksis, skatteplanlægning, bogføring og regnskabsudarbejdelse samt værdiansættelse mv.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed i sundhedsbranchen her.

“Vi interesserer os for dig og din virksomhed, og vi tilbyder rådgivning målrettet dine specifikke behov. Vores specialister følger udviklingen i den primære sektor tæt og sikrer dig den nyeste viden. Vi mener det virkelig, når vi fortæller, at vi interesserer os oprigtigt for din branche.”

- Jens Nørgaard, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

- Jens Nørgaard, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

Værdiskabende rådgivning og revision til skoler

Etablering af en ny skole og den efterfølgende drift heraf stiller krav om en omfattende specialviden samt adgang til kompetente rådgivere. Vi har i Redmark samlet disse kompetencer i vores speciale for skoler. Ved at bringe et erfarent team af specialister sammen inden for skoleområdet, har vi i Redmark opbygget en afdeling, der forstår de udfordringer og krav, der er forbundet med etablering og drift af en skole, så en sund og bæredygtig økonomi sikres.

Skipper Clement Skole

“Redmark har lige siden skolen engang i 1960’erne blev en selvejende institution været en trofast og kompetent samarbejdspartner omkring udarbejdelsen af blandt andet årsregnskaber og finansiel rådgivning. Skipper Clement Skolen har 39 klasser, 860 elever og ca. 100 medarbejdere. Vores samarbejde har altid været præget af tillid og tryghed og yderst behagelig service. Den lange relation og det mangeårige samarbejde er på ingen måder ramt af metaltræthed, for i en travl hverdag med mange og alsidige opgaver gør det en mærkbar forskel at have loyale og pålidelige rådgivere. Dem finder vi let hos Redmark.”

Peter Würtz, Skipper Clement Skole

Kompetent og løsningsorienteret skatterådgivning

Kontoret i Aalborg huser vores skatteafdeling, hvor næsten 25 medarbejdere løser komplekse udfordringer for vores kunder i hele landet inden for skat, moms og afgifter. Skattelovene ændrer sig hyppigt, og vores skatteafdeling er derfor altid opdateret på den nyeste viden. Afdelingen servicerer alle typer virksomheder lige fra den lokale enkeltmandsvirksomhed til internationale koncerner.

Skatteafdelingen hjælper alle typer virksomheder med at opfylde deres forpligtelser inden for skatte-, moms- og afgiftsområdet. Vi engagerer os i skatteplanlægning og -rapportering og tilbyder rådgivning vedrørende personalegoder, incitamentsordninger samt skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved økonomiske dispositioner og lignende. Vores rådgivning strækker sig ud over den daglige drift og inkluderer også enkeltstående aktiviteter som omstruktureringer, generationsskifter, køb og salg af virksomheder med mere.

Læs mere om, hvad vores skatteafdeling kan gøre for dig og din virksomhed her.

“Vi arbejder dagligt med at håndtere komplekse udfordringer inden for skat, moms og afgifter, gennem indsigt i vores kunders behov. Det er vores mål at gøre vores rådgivning letforståelig for dig som kunde, uanset hvor kompleks lovgivningen kan være, så du føler dig tryg og rustet til at træffe de rigtige beslutninger for din virksomhed.

Vi er lokalt til stede på Redmarks kontorer, hvor vi møder kunderne i øjenhøjde. Vi har samtidigt internationale relationer, så vi kan yde rådgivning til kunder med internationale forhold. Vi mødes jævnligt med vores internationale samarbejdspartnere til konferencer og lignende, hvilket sikrer et nært og tillidsfuldt samarbejde.”

- Jens Pedersen, partner og leder af skatteafdelingen, Redmark, Aalborg.

- Jens Pedersen, partner og leder af skatteafdelingen, Redmark, Aalborg.

Aalborg Business Service letter dine administrative opgaver

I Aalborg har vi en Business Service afdeling bestående af erfarne specialister inden for løn, bogholderi, økonomistyring, digitalisering og rapportering mv. Vi håndterer dagligt opgaver for en bred vifte af kunder – lige fra den selvstændige tømrer til store selskaber. Ved at tage os af de administrative opgaver, giver det dig mulighed for at fokusere på de kerneopgaver, der har størst betydning for din virksomhed.

Frigør tid til det, du er bedst til, ved at lade os gøre det, vi er bedst til. Læs mere om, hvad Business Service kan gøre for dig og din virksomhed her.

Revisor Nordjylland - Lokalt nærvær og engagement

I Redmark Aalborg ønsker vi at spille en aktiv rolle i at styrke det lokalsamfund, vi er en del af, og derfor får du også en lokal og nærværende rådgiver og revisor i Aalborg. En af vores klare missioner er bl.a. at støtte lokalsporten bredt, og blandt de mangeårige sponsorater er fx Aalborg Håndbold.

Aalborg Håndbold har lagt en ambitiøs strategi, hvor kernen er sammenhold og støtte både inden og uden for banen med en passion, der mærkes vidt og bredt. Værdier, som vi hos Redmark spejler os i og er stolte over at støtte.

 “Det betyder meget for mig personligt, at vi støtter Aalborg Håndbold. Foruden at bidrage til klubbens videre udvikling, er det naturligvis fællesskabet omkring de sportslige begivenheder, som jeg vægter højt. Oplevelser, som vi kan dele med både kollegaer og vores kunder i Redmark.”

- Jens Pedersen, partner og leder af skatteafdelingen, Redmark, Aalborg.

- Jens Pedersen, partner og leder af skatteafdelingen, Redmark, Aalborg.

Stærkt partnerskab med Dansk Golf Union

Redmark har gennem årene opbygget et solidt partnerskab med Dansk Golf Union, hvor flertallet af landets golfklubber er medlemmer. I dette samarbejde fungerer vi som dedikerede rådgivere og sparringspartnere både for DGU og for forbundets medlemmer. Vores mål er ikke kun at sikre overholdelse af regler og bestemmelser, men også at støtte udviklingen og væksten af golfklubberne. Vi arbejder hånd i hånd med Dansk Golf Union for at sikre en sund og bæredygtig udvikling, der gavner både forbundet og dens medlemmer.

Dansk Golf Union

“Det er vigtigt for os som interesseorganisation at have dygtige partnere inden for revision og rådgivning. Klubberne kan have begrænsede ressourcer til at løfte opgaverne, og derfor betyder det meget for os, at vi altid kan tage fat i Redmark og få den hjælp og rådgivning, som vores klubber måtte efterspørge. Jens har været vores revisor og rådgiver i mange år, og hans engagement i sporten og viden inden for lovområdet gør, at vi altid føler os godt klædt på.”

Søren Hvid, Partnerskabsansvarlig ved Dansk Golf Union

På besøg hos Hals Golf Klub sammen med Dansk Golf Union

Et samarbejde for Nordjyllands udvikling og succes

I Redmark i Aalborg er det vigtigt for os at bidrage til det nordjyske erhvervsliv. Som samarbejdspartner for Erhverv Norddanmark, ønsker vi at være med til at skabe optimale rammer, der gør det til et attraktivt sted at drive virksomhed. Erhverv Norddanmark samler over 650 virksomheder i det nordjyske og skaber samt udvikler samarbejdet mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige, som vi i Redmark er stolte over at være en del af.

“Erhverv Norddanmark har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med Redmark. Det har vi været rigtig glade for. Vi oplever en åbenhed og villighed til at sparre, ikke bare med os, men også med vores medlemmer. Dette værdifulde samarbejde har ført til adskillige lærerige arrangementer, hvor deres kyndige specialister har uddelt af deres viden inden for relevante emner såsom skat, moms og revision til gavn for erhvervslivet i Nordjylland. De har udvist en fantastisk gæstfrihed og løsningsorienteret tilgang, der gør, at vi aldrig er gået forgæves hos dem. Vi takker for det gode samarbejde og glæder os til det fortsatte samarbejde fremover.”

- Kamilla Bittmann, Direktør, Erhverv Norddanmark

- Kamilla Bittmann, Direktør, Erhverv Norddanmark

Mød vores partnere og managere i Aalborg

KLARERE INDSIGT

Gå ikke glip af vigtige nyheder

Tilmeld dig Redmarks nyhedsbrev