Publikationer – skat, moms og afgifter

Nedenfor finder du publikationer fra Redmarks skatteafdeling vedrørende skat, moms og afgifter

Transfer Pricing i Danmark
Reglerne for transfer pricing dokumentation i Danmark er de seneste par år blevet skærpet. Det betyder bl.a., at dokumentationen nu skal indsendes uopfordret til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen.

Hent her >>

Personalegoder 2024
Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutterings- og fastholdelsespolitik

Hent her >>

Få styr på skat og moms ved firmabiler
De særlige skatteregler, der gælder for firmabiler, kørsel og beskatningsregler for biler i øvrigt, samt de moms- og afgiftsmæssige forhold, man skal være opmærksom på ved anskaffelsen og driften af firmabiler

Hent her >>

Virksomhedsstart
Til iværksættere, som ønsker at starte virksomhed. Folderen omhandler en række af de spørgsmål iværksætteren stilles overfor, når den pågældende starter ny virksomhed. Spørgsmål, som kan få økonomisk betydning for virksomhedens fremtid.

Hent her >>

Få styr på skatten og momsen ved el- og pluginhybridbiler
De skattemæssige særregler, der gælder for el- og plugin-hybridbiler samt de moms- og afgiftsmæssige forhold, man skal være opmærksom på ved anskaffelsen af en el- eller pluginhybridbil

Hent her >>

Lønpakker og aktiebaseret incitamentsprogrammer
Tiltrækning og fastholdelse af attraktive medarbejder

Hent her >>

Medarbejderaktier
Sådan beskattes aktieløn

Hent her >>