Internationalt – MGI Worldwide

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er det naturligt, at vi også har et internationalt udsyn. Redmark er et aktivt medlem af MGI Worldwide, og hermed er Redmarks kunder sikret kompetent rådgivning og service i alle væsentlige forretningscentre i verden.

Etablering i udlandet kræver grundig forberedelse

I dag er internationalisering ikke forbeholdt de helt store virksomheder. Faktisk er meget af den aktivitet, som sker over grænserne udsprunget af mindre virksomheder, som på forskellig vis ønsker at etablere sig i udlandet. Det kan være en internationalisering af salget, produktionen, service m.v. Det er ikke nødvendigvis svært at etablere sig i udlandet, men det kræver ofte grundig overvejelse og forberedelse.

Udover de strategiske overvejelser, som ligger bag ønsket om at internationalisere virksomheden, er der en række selskabsretlige, samt regnskabs- og skattemæssige forhold, som man skal have styr på. Redmark kan hjælpe med:

  • Etablering af filialer eller datterselskaber
  • Rådgivning omkring regnskabs- og revisionsmæssige krav m.v.
  • Rådgivning omkring særlige moms- og skatteforhold

MGI Worldwide er et af de 20 større globale netværk for revisorer og skatterådgivere. Med over 400 kontorer i mere end 100 lande, er vi i stand til at handle hurtigt og effektivt på opgaver næste overalt i verden. Redmark er som nævnt et aktivt medlem af MGI Worldwide, og Redmarks internationale team er aktiv involveret i bestyrelse og diverse faglige udvalg. Det betyder, at vi i de lande, som vi har størst samhandel med, ofte kan henvise til en samarbejdspartner, som vi kender personligt. Det sikrer en god dialog og forståelse for opgaven, så I undgår fordyrende fejl og misforståelser.

Kontaktpersoner