Fysioterapeuter

Fysioterapeutbranchen præges af samfunds- og holdningsmæssige ændringer, som giver udfordringer for klinikejere. Der er fokus på at øge omsætningen, både indenfor og udenfor sygesikringen. Desuden forestår der mange generationsskifter i årene fremover, ligesom der er pres på ydernummersystemet. Dette giver udfordringer for branchen. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at din revisor kender fysioterapeutbranchen.

Redmark har et indgående kendskab til branchen

Redmark er en aktiv samarbejdspartner for landets fysioterapeuter og vi har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter. Vi har opnået særlige kompetencer indenfor driftsoptimering af fysioterapeutklinikker, generationsskifte af klinikker, køb og salg af klinikker, værdiansættelse af klinikker og kædedannelse indenfor fysioterapeutbranchen. Vi arbejder hjemmevant i alle relevante IT-systemer i fysioterapeutbranchen, herunder Complimenta, Equus (Mibit), Eterra og X-Dont.

Vi har stærke samarbejdspartnere i form af pengeinstitutter med unikt branchekendskab indenfor fysioterapeutbranchen, så vi kan altid assistere fysioterapeutklinikejere til at opnå den bedst mulige finansiering. Dette gælder både ved finansiering af køb af fysioterapeutklinik og ved finansiering af den daglige drift. Vi involverer os desuden i netværk og relationer, som kan styrke vores kendskab til fysioterapeutbranchen.

Redmark rådgiver og underviser fysioterapeutbranchen

Vi har været rådgiver ved køb, salg og generationsskifte af mere end 100 fysioterapeutklinikker og vi har derudover foretaget værdiansættelse af over 80 klinikker, ligesom vi yder rådgivning i forbindelse med etablering af nye klinikker. Vi yder dagligt regnskabs-, bogholderimæssig og driftsmæssig rådgivning for mere end 200 fysioterapeutklinikker og indlejere på fysioterapeutklinikker. Vi rådgiver endvidere om moms og lønsum for fysioterapeutbranchen via vores egne moms- og lønsumseksperter.

Vi har stor erfaring i vurdering af moms og lønsum ved eksempelvis etablering af træningscentre samt andre ydelser og produkter relateret til fysioterapeutbranchen.

Vi har igennem en årrække undervist på praksiscertifikatkurser, temakurser og kurser om køb og salg af fysioterapeutklinikker og generationsskifte af fysioterapeutklinikker i regi af Danske Fysioterapeuter.

Redmark tilbyder bl.a. rådgivning indenfor:

 • Køb og salg af fysioterapeutklinik
 • Værdiansættelse af fysioterapeutklinik
 • Opstart af fysioterapeutklinik, herunder driftsbudget
 • Finansiering
 • Bogføring og it
 • Regnskab og budgettering
 • Skattemæssig rådgivning
 • Stiftelse af selskaber, herunder holdingselskab
 • Generationsskifte
 • Lønsum
 • Moms
 • Skræddersyede kurser for sekretærer, klinikejere og –lejere