Fysioterapeuter

Fysioterapeutbranchen præges af samfunds- og holdningsmæssige ændringer, som giver udfordringer for klinikejere. Der er fokus på at øge omsætningen, både indenfor og udenfor sygesikringen. Desuden forestår der mange generationsskifter i årene fremover, ligesom der er pres på ydernummersystemet. Dette giver udfordringer for branchen. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at din revisor kender fysioterapeutbranchen.

Redmark har et indgående kendskab til branchen

Redmark er en aktiv samarbejdspartner for landets fysioterapeuter og vi har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter. Vi har opnået særlige kompetencer indenfor driftsoptimering af fysioterapeutklinikker, generationsskifte af klinikker, køb og salg af klinikker, værdiansættelse af klinikker og kædedannelse indenfor fysioterapeutbranchen. Vi arbejder hjemmevant i alle relevante IT-systemer i fysioterapeutbranchen, herunder Complimenta, Equus og Etera.

Vi har stærke samarbejdspartnere i form af pengeinstitutter med unikt branchekendskab indenfor fysioterapeutbranchen, så vi kan altid assistere fysioterapeutklinikejere til at opnå den bedst mulige finansiering. Dette gælder både ved finansiering af køb af fysioterapeutklinik og ved finansiering af den daglige drift. Vi involverer os desuden i netværk og relationer, som kan styrke vores kendskab til fysioterapeutbranchen.

FysioDanmark Randers

“Kurt Telling har fungeret som vores revisor i Redmark i over 20 år. Han er altid lettilgængelig i hverdagen og yder nærværende rådgivning. Vi værdsætter hans store faglighed, der blandt andet afspejler sig i hans omfattende branchekendskab. I vores komplekse branche er det afgørende at have en kompetent rådgiver, og derfor betragter vi ikke kun Kurt som vores revisor, men også som en værdifuld sparringspartner.”

Atle Røsted, Klinikejer, FysioDanmark Randers

LÆS MERE HER >>

Redmark rådgiver og underviser fysioterapeutbranchen

Vi har været rådgiver ved køb, salg og generationsskifte af mere end 100 fysioterapeutklinikker og vi har derudover foretaget værdiansættelse af over 80 klinikker, ligesom vi yder rådgivning i forbindelse med etablering af nye klinikker. Vi yder dagligt regnskabs-, bogholderimæssig og driftsmæssig rådgivning for mere end 200 fysioterapeutklinikker og indlejere på fysioterapeutklinikker. Vi rådgiver endvidere om moms og lønsum for fysioterapeutbranchen via vores egne moms- og lønsumseksperter.

Vi har stor erfaring i vurdering af moms og lønsum ved eksempelvis etablering af træningscentre samt andre ydelser og produkter relateret til fysioterapeutbranchen.

Vi har igennem en årrække undervist på praksiscertifikatkurser, temakurser og kurser om køb og salg af fysioterapeutklinikker og generationsskifte af fysioterapeutklinikker i regi af Danske Fysioterapeuter.

ProTreatment

“Vi har hos ProTreatment haft et godt samarbejde med Redmark gennem mange år. Og i særdeleshed i den her lidt svære tid, hvor vi har fået en ny overenskomst, er det betryggende at have et godt team som Redmark bag os. Vi kommer til at skulle lægge vores strategi om, og her har vi brug for rigtig meget sparring og rådgivning, hvor vi kommer til at trække på Redmarks store branchekendskab. Derudover har Redmark været med på vores vækstrejse, som har været meget betryggende. Vi har haft eksperter med inde over, som har kunne hjælpe med en hurtig eksekvering hver gang.”

LÆS MERE HER >>

Thomas Jørgensen, Klinikindehaver, ProTreatment

Redmark tilbyder bl.a. rådgivning indenfor:

 • Køb og salg af fysioterapeutklinik
 • Værdiansættelse af fysioterapeutklinik
 • Opstart af fysioterapeutklinik, herunder driftsbudget
 • Finansiering
 • Bogføring og it
 • Regnskab og budgettering
 • Skattemæssig rådgivning
 • Stiftelse af selskaber, herunder holdingselskab
 • Generationsskifte
 • Lønsum
 • Moms
 • Skræddersyede kurser for sekretærer, klinikejere og –lejere

Få overblik og effektiviser din klinikdrift med PowerBI

Vores PowerBI løsning til fysioterapeuterne er designet til at understøtte de specifikke krav og mål, som er fastlagt i den nye aftale vedrørende data i fysioterapien. Løsningen giver fysioterapeuterne en løbende overblik, og indblik i deres behandlingsdata, holdaktiviteter og økonomi på en lettilgængelig måde.

PowerBI muliggør aggregering af data fra forskellige kilder, og giver dig mulighed for at følge med i din praksis’ data løbende. Således, at du kan sætte ind på fokusområder i tide, og derved holde dig under beløbsgrænser, så du ikke bliver straffet ift. limiteringen på ydernumrene. Vores løsning differentierer baseret på ydelses- og diagnosekoder, og giver et detaljeret overblik ift. §51/62 ydelserne. Hvor man let kan identificere fokusområder, som kræver ekstra opmærksomhed. Eller ift. kampagner baseret på specifikke aldersgruppe mm.

Kort sagt så giver vores PowerBI løsning en intuitiv platform, hvori man får et forspring i analysen og anvendelsen af data i din fysioterapipraksis. Og derved kan agere, før det er for sent.

Læs mere om hvad Redmark Digital kan gøre for dig og din virksomhed her.

Kontaktpersoner