Advokater

Advokatbranchen er kendetegnet ved speciallovgivning herunder særligt advokatkontovedtægten, hvorefter advokatens revisor én gang årligt skal afgive klientkontoerklæring om betroede midler. Dette gælder uanset om advokatforretningen drives som selvstændig virksomhed eller i selskabsform.

Redmark tilbyder revision, sparring og specialiseret rådgivning til advokater og advokatselskaber

Afgivelse af starterklæring i forbindelse med etablering af advokatvirksomhed kræver ligeledes erklæring fra advokatens revisor.

Redmark rådgiver om tilrettelæggelsen af et effektivt bogholderi, der både sikrer overholdelse af samtlige bogføringsmæssige retningslinjer, sikrer effektive forretningsgange samt optimerer timeforbruget.

Hos Redmark har vi rådgivningsspecialister indenfor virksomhedsskatteordningen. Dette sikrer en optimal skattemæssig planlægning og sparring for både den enkelte advokat, men også for advokatvirksomheden.

Kontaktpersoner