Moms og afgifter

Hos Redmark tilbyder vi en kompetent moms- og afgiftsmæssig rådgivning gennem indsigt i kundens behov samt gennem et stort kendskab til gældende moms- og afgiftslovgivning, og udviklingen i moms- og afgiftslovgivningen

Afgiftsområdet er under konstant forandring

Den danske moms- og afgiftslovgivning er særdeles kompleks og i konstant forandring. Indenfor momsområdet har EU-retten særligt gennem de seneste år haft en væsentlig indflydelse på den danske praksis. Afgiftsområdet er fortsat under stor udvikling, såvel som følge af miljømæssige hensyn, men også som følge af at afgiftsområdet er blevet et generelt fokusområde for det offentlige Danmark. I Danmark har vi et af de højeste skatte- moms- og afgiftsniveauer i verden.

 

Det viser sig ofte, at der er mange penge at spare ved nøje at overveje de påtænkte dispositioner i forhold til den gældende moms- og afgiftslovgivning. Det er derfor særdeles relevant at inddrage de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser som et led i beslutningsprocessen i erhvervslivet, ligesom de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser bør overvejes i visse personlige forhold. Herudover er det ikke kun vigtigt at overveje de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, men såvel også de skattemæssige forhold, hvilket vi hos Redmark endvidere kan assistere med.

Kontaktperson