Frie grundskoler

Etablering af en ny skole og den efterfølgende drift heraf stiller krav om en omfattende specialviden samt adgang til kompetente rådgivere. Vi har i Redmark samlet disse kompetencer i vores skoleafdeling.

Specialister i de frie grundskolers økonomiske forhold

Skoleafdelingen er specialister i de frie grundskolers økonomiske forhold. Det betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende regnskabs- og tilskudslovgivning for skolerne og på baggrund heraf kan assistere og rådgive skolen ved udarbejdelsen af årsrapporten.

Vores rådgivning til frie grundskoler er altid målrettet og skræddersyet til den enkelte skole. Der er stor forskel på udfordringerne for den store og den lille skole, for den nye og den etablerede skole og for skolen med børnehave og uden børnehave. Opremsningen af forskelle kunne fortsætte. Derfor har vi bevidst fravalgt standardløsninger i vores rådgivning.

Vores tilgang til rådgivning af frie grundskoler er involverende. Vi lytter til skoleleder, skolesekretær eller skolebestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen. Eksempelvis lader vi naturligvis skolen sætte referencerammen, når der skal udarbejdes benchmark. Derved får vi et langt bedre grundlag til det fremtidige arbejde med optimering af skolens drift og økonomi.

Gudenaadalens Efterskole

“Her på Gudenaadalens Efterskole er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde med vores revisor. Vi snakker om alt – vi kigger i tal, og vi har visioner, som vi snakker med hinanden om. På den måde er det også nemmere at igangsætte nye projekter, hvis der er styr på økonomien, og hvad det er for nogle ting, som vi kan gøre. Det får vi gennem en åben drøftelse. Vi har arbejdet sammen med Redmark i mange år – og det er vi særdeles glade for, så det vil vi gerne fortsætte med. For det her samarbejde, det virker virkelig godt for os.”

Jesper Emil Sørensen, Forstander, Gudenaadalens Efterskole

LÆS MERE HER >>

Redmark kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Budgettering – både kortsigtet og langsigtet
  • Finansiering generelt og af nye aktiviteter
  • Optimering og effektivisering af skolens drift
  • Assistance til bogholderi
  • Oplæring af / sparring for skolens sekretær

Effektiviser din virksomhed med Redmark Scanning

Redmark Scanning anvendes til automatisk bogføring af bilag og arbejder direkte sammen med UVSkole. Systemet sikrer en effektiv arbejdsgang inklusiv et digitalt godkendelsesflow. Alle oplysninger fra bilaget samt et vandmærke på det originale bilag overføres til UVSkole.
Redmark Scanning skaber effektive, tidsbesparende og enkle arbejdsgange for dig og din virksomhed.

Læs mere her om hvad Redmark Scanning kan gøre for din virksomhed her.

Skipper Clement Skole

“Redmark har lige siden skolen engang i 1960’erne blev en selvejende institution været en trofast og kompetent samarbejdspartner omkring udarbejdelsen af blandt andet årsregnskaber og finansiel rådgivning. Skipper Clement Skolen har 39 klasser, 860 elever og ca. 100 medarbejdere. Vores samarbejde har altid været præget af tillid og tryghed og yderst behagelig service. Den lange relation og det mangeårige samarbejde er på ingen måder ramt af metaltræthed, for i en travl hverdag med mange og alsidige opgaver gør det en mærkbar forskel at have loyale og pålidelige rådgivere. Dem finder vi let hos Redmark.”

Peter Würtz, Skipper Clement Skole

Kontaktperson