Frie grundskoler

Etablering af en ny skole og den efterfølgende drift heraf stiller krav om en omfattende specialviden samt adgang til kompetente rådgivere. Vi har i Redmark samlet disse kompetencer i vores skoleafdeling.

Specialister i de frie grundskolers økonomiske forhold

Skoleafdelingen er specialister i de frie grundskolers økonomiske forhold. Det betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende regnskabs- og tilskudslovgivning for skolerne og på baggrund heraf kan assistere og rådgive skolen ved udarbejdelsen af årsrapporten.

Vores rådgivning til frie grundskoler er altid målrettet og skræddersyet til den enkelte skole. Der er stor forskel på udfordringerne for den store og den lille skole, for den nye og den etablerede skole og for skolen med børnehave og uden børnehave. Opremsningen af forskelle kunne fortsætte. Derfor har vi bevidst fravalgt standardløsninger i vores rådgivning.

Vores tilgang til rådgivning af frie grundskoler er involverende. Vi lytter til skoleleder, skolesekretær eller skolebestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen. Eksempelvis lader vi naturligvis skolen sætte referencerammen, når der skal udarbejdes benchmark. Derved får vi et langt bedre grundlag til det fremtidige arbejde med optimering af skolens drift og økonomi.

Skipper Clement Skole

“Redmark har lige siden skolen engang i 1960’erne blev en selvejende institution været en trofast og kompetent samarbejdspartner omkring udarbejdelsen af blandt andet årsregnskaber og finansiel rådgivning. Skipper Clement Skolen har 39 klasser, 860 elever og ca. 100 medarbejdere. Vores samarbejde har altid været præget af tillid og tryghed og yderst behagelig service. Den lange relation og det mangeårige samarbejde er på ingen måder ramt af metaltræthed, for i en travl hverdag med mange og alsidige opgaver gør det en mærkbar forskel at have loyale og pålidelige rådgivere. Dem finder vi let hos Redmark.”

Peter Würtz, Skipper Clement Skole

Redmark kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Budgettering – både kortsigtet og langsigtet
  • Finansiering generelt og af nye aktiviteter
  • Optimering og effektivisering af skolens drift
  • Assistance til bogholderi
  • Oplæring af / sparring for skolens sekretær

Kontaktperson