Kiropraktorer

Med et team af specialister, som primært beskæftiger sig med opgaver og kunder indenfor sundhedsbranchen, tilbyder Redmark rådgivning med engagement og nærvær.

Redmark har et indgående kendskab til kiropraktorbranchen og vi kan derfor tage udgangspunkt i det, der er vigtigst – nemlig at finde den bedste løsning for vores kunder.

Kompetent rådgivning fra opstart af klinik til muligt salg af klinikken

Påtænker du at starte egen selvstændig praksis, er vi klar med hjælp og rådgivning herom, ligesom vi også gerne bistår med sparring ved køb, herunder værdiansættelse af goodwill, inventar og driftsmidler ved overtagelse af eksisterende klinik.

Hos Redmark har vi flere års erfaring med beregning og optimering af pris og ved naturligvis også, hvordan markedsprisen på klinikker udvikler sig.

Undervejs i klinikkens levetid arbejder vi med vores kunder omkring optimering af driften og indtjeningen i den enkelte klinik og gør i høj grad brug af det benchmark, vi opnår ved at betjene klinikker i hele landet.

Vi følger udviklingen inden for IT, således den enkelte praksis kan søge råd og vejledning i forbindelse med overvejelser omkring skifte af system, ligesom vi også uddanner vores medarbejdere, således vi kan rådgive indenfor udnyttelse og optimering af systemet. Idet de fleste af vores klinikker anvender systemet KirCACS, har vi særlig kompetence indenfor dette system, ligesom vi naturligvis kender de bogføringssystemer, som ofte tilknyttes som økonomisystem.

Som et naturligt led i vores rådgivning omkring ophør som aktiv praktiserende kiropraktor kan vi tilbyde vores kunder at tage del i salgsmodningen af klinikken, ligesom vi også rådgiver i forbindelse med fastsættelsen af prisen.

Efter salget indgår vi i rådgivning sammen med vores kunders pensions- og pengeinstitut omkring optimering af formuen, herunder indkomst- og pensionsplanlægning i årene fremad.

Rådgivning indenfor:

 • Rådgivning om opstart, køb og salg af klinik
 • Rådgivning om valg af selskabsform
 • Værdiansættelse af goodwill
 • Klinikanalyse, herunder benchmark i forhold til andre klinikker med henblik på optimering af din klinikindtjening
 • Indkomst – og formueoptimering – også efter salg
 • Pensionsrådgivning
 • Bogføring og regnskabsudarbejdelse
 • Skatteplanlægning
 • Servicering af bogholderi
 • Assistance ved køb af IT, samt efterfølgende sparring omkring optimal anvendelse i klinikken
 • Undervisning af klinikpersonale i drifts- og regnskabsmæssige forhold

Kontaktperson