ESG-rapportering

ESG står for Environmental (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Det er et strategisk værktøj, som virksomheder benytter som en del af årsrapporten til at klarlægge, hvordan de bidrager til at nå verdensmålene og blive mere bæredygtig. For nogle kan det virke uoverskueligt at komme i gang med ESG-rapporteringen, men hos Redmark hjælper vi med at gøre rapporteringen overskuelig og let håndgribelig.

 

Der er mange ligheder med det velkendte CSR, men forskellen er, at ESG-rapportering er baseret på en række specifikke sammenlignelige parametre, som dermed gør det muligt direkte at sammenligne virksomheder.

Lovgivningen omfatter i første omgang de store virksomheder. Men selvom mindre virksomheder ikke er omfattet af lovgivningen, vil vi opleve, at et stigende antal af de store virksomheder vil stille krav om ESG-rapportering, eftersom mindre virksomheder ofte indgår i deres forsyningskæde. Derfor handler det i første omgang om at afdække jeres motivation og ikke mindst behov for rapportering.

Men allerførst, hvad dækker ESG over:

E har fokus på miljøet. Det handler om den måde, hvorpå virksomheden påvirker miljøet, herunder forbrug af råmaterialer, vand, energi og CO2-udledning. Hvor det giver mening, kan dette suppleres af en vurdering af affaldshåndtering, giftudledning, og i hvilken grad denne påvirker biodiversiteten samt en vurdering af miljørisici.

S dækker de sociale forhold i virksomheden. Der fokuseres på de menneskelige relationer interessenterne imellem, herunder medarbejdere, forbrugere og leverandører. Fokus er på de fundamentale menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt sikkerheds- og sundhedspolitik. Området dækker desuden produktsikkerhed, personlige data og sikkerhed på arbejdspladsen.

G dækker god selskabsledelse. Her vurderes gennemsigtighed og åbenhed i rapportering fra ledelsen, ledelsens diversitet, løn og uafhængighed. Derudover vurderes virksomhedens etiske og moralske kodeks.

Det kan virke uoverskueligt at klarlægge, hvilke parametre, som din virksomhed skal måle på. Vi tager udgangspunkt i de 15 ESG-nøgletal, som FSR, Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen i fællesskab har udpeget foruden anbefalinger fra Erhvervsstyrelsen pr. april 2023 samt særlige nøgletal, som måtte have relevans for jer med udgangspunkt i jeres branche.

Selvom ESG-rapportering sætter store krav til virksomheden kan det være forbundet med markante fordele at målrette indsatsen. Rapporteringen kan føre til nye markedsmuligheder på baggrund af en skarpere bæredygtig profil, reducering af produktionsomkostningerne grundet et øget fokus på forbrug og målsætninger, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft som led i en mere attraktiv profil, hvor bæredygtighed er en centralt element eller investeringsoptimering på baggrund af mere langsigtede og økonomisk bæredygtige løsninger.

Helt konkret hjælper vi jer med at 

  • afklare jeres behov i forhold til ESG-rapportering
  • udpege de nøgletal, som er vigtige for jer at rapportere på
  • analysere den data, som I allerede har
  • få skabt en handleplan, som er overskuelig, så relevant data sikres fremadrettet
  • evaluere jeres ESG-indsats og løbende indgå i en dialog om jeres fremtidige ESG-rapportering

Hvis du vil læse mere

Vi har udarbejdet nogle foldere, der kort fortæller om fordelene ved ESG-rapportering og ikke mindst, hvordan du skal gribe denne rapportering an – du finder dem herunder.

Hvad er ESG? >>

 

Sådan kommer I godt i gang med jeres ESG-rapportering >>

 

Hvad er næste skridt for virksomheder, som allerede er i gang med ESG? >>

Kontaktpersoner

Du er også velkommen til at kontakte din personlige revisor ved Redmark.