Business Service

– outsourcing

Redmark Business Service letter dine administrative byrder og frigør tid i din virksomhed

Ved udnyttelse af seneste teknologi inden for digitalisering løser effektiviserer Redmark Business Service virksomhedens bogholderi og økonomifunktion.

Vi skaber en løsning, der er tilpasset den enkelte virksomhed, og som letter de administrative byrder. Vi udfordrer processerne i virksomheden, så vi sikrer, at arbejdsopgaverne udføres mest fordelagtigt for virksomheden.

Udgangspunktet for vores ydelse er en fuldautomatisering af økonomifunktionen, herunder løbende rapportering, så der skabes tid i virksomheden til andre opgaver. Opgaven kan dog også omfatte enkelt ydelser såsom lønadministration eller bogføring, men uanset opgavens art, tager vi altid udgangspunkt i virksomheden og dens behov.

Redmark Business Service sikrer høj faglig standard og kvalitet i ydelsen.

Redmark Scanning

Redmark Scanning er en del af konceptet bag Redmark Business Service og løsningen optimerer arbejdsgangen omkring håndtering af fakturaer og bilag med automatisk bogføring og registrering.

Vi opsætter forretningsgangen og automatiske processer, så virksomheden slipper for håndtering af fakturaer, bilag og udskrifter i papirform. Alt er arkiveret og bogført elektronisk, og bilaget er herefter tilknyttet posteringen i økonomisystemet, således at man nemt og effektivt altid kan se bilaget. Hermed lever virksomheden også optil kravene i den nye bogføringslov.

Virksomheden godkender bilag og betalinger via web. Det er nemt og effektivt, og virksomheden kan bruge tid på andre opgaver, mens Redmark Scanning tager sig af de administrative opgaver.

Rapportering og nøgletal

En vigtig del for at kunne sætte en god retning for den ønskede udvikling er rigtig og præcis rapportering.

Det er vigtigt, at man nemt kan se, hvor der skal sættes ind, så man hurtigt kan handle på det.

Gennem Redmark Business Portalen er det muligt at tilkøbe online rapportering med aktuelle nøgletal tilpasset din virksomhed og branche.

Det skal være nemt og tilgængeligt.

Løn

Lønområdet er et område, hvor der løbende sker rigtig meget. Det er samtidig et område, hvor virksomhedens ansatte har stor fokus, og som er ekstrem vigtigt altid bliver behandlet korrekt.

Med Redmark løn sikrer vi virksomheden en effektiv og enkelt måde at håndtere virksomhedens lønforhold på.

Kontakt

Hvordan kan vi hjælpe dig og din virksomhed?

Gå til kontakt