Business Service – outsourcing

Redmark Business Service letter dine administrative byrder og frigør tid i din virksomhed

Ved udnyttelse af seneste teknologi inden for digitalisering effektiviserer Redmark Business Service din virksomheds bogholderi og økonomifunktion. Vi udfordrer processerne i virksomheden, så vi sikrer, at arbejdsopgaverne udføres mest fordelagtigt for din virksomhed.

Vi har specialister indenfor løn, bogholderi, økonomistyring, digitalisering og rapportering og løser hver dag opgaver fra en bred vifte af kunder. Vi er her for at lette dine administrative opgaver og frigøre tid og ressourcer til de opgaver, der betyder mest for dig og din virksomhed.

Det er tidskrævende at håndtere administrative opgaver som bogføring, lønadministration og rapportering. Denne opgavebyrde kan ligeledes være særligt udfordrende, hvis det ikke falder inden for din ekspertise som virksomhedsejer. I Redmark kan vi overtage hele din virksomheds økonomiske administration eller dele heraf. Men uanset opgavens art, tager vi altid udgangspunkt i din virksomhed og dens behov.

 “Business Service er ét af flere ben under revisions- og rådgivningshuset Redmark. I Business Service spænder opgaverne bredt, vi hjælper kunder med alt fra deres daglige økonomiopgaver, som løn, bogføring og fakturering, til periodiske rapporteringer og budgetlægning mm. Vi stræber efter at lette kundernes hverdag ved at støtte dem i løsningen af deres økonomiopgaver, både gennem direkte assistance med opgaveløsning og gennem kompetent sparring, med et økonomisk blik på deres virksomhed.”

- Jakob Sevelsted Mathiasen, afdelingsleder Business Service, Redmark Randers.

- Jakob Sevelsted Mathiasen, afdelingsleder Business Service, Redmark Randers.

Outsourcing af dit bogholderi – fleksibel og professionel bogholder

Ved at outsource din virksomheds økonomiske administration, åbner det op for en betydelig grad af fleksibilitet. Du vil kunne justere behovet for assistance op eller ned, hvis mængden af opgaver ændrer sig i løbet af året. Og så er du sikret at vores specialister altid er ajour med den seneste lovgivning.

Hos vores kunder oplever vi en stigende efterspørgsel på bogholderi-ydelser fra mindre virksomheder, hvilket har vækstet vores Business Service-afdeling markant. Har du brug for hjælp til bogføring, er vores Business Service klar til at assistere dig med skræddersyede løsninger, der passer til netop dine behov. Du vil opleve en øget frihed og sikkerhed, da du ikke behøver at bekymre dig om, at det administrative står i stampe, hvis din egen fastansatte bogholder skulle blive syg eller forlade virksomheden. Vi sørger for en pålidelig og kontinuerlig løsning. Vores Business Service kan overtage hele eller dele af din virksomheds bogholderi – det giver dig overskud til mere.

Redmark Scanning

Redmark Scanning er en del af konceptet bag Redmark Business Service og løsningen optimerer arbejdsgangen omkring håndtering af fakturaer og bilag med automatisk bogføring og registrering.

Vi opsætter forretningsgangen og automatiske processer, så virksomheden slipper for håndtering af fakturaer, bilag og udskrifter i papirform. Alt er arkiveret og bogført elektronisk, og bilaget er herefter tilknyttet posteringen i økonomisystemet, således at man nemt og effektivt altid kan se bilaget. Hermed lever virksomheden også optil kravene i den nye bogføringslov.

Virksomheden godkender bilag og betalinger via web. Det er nemt og effektivt, og virksomheden kan bruge tid på andre opgaver, mens Redmark Scanning tager sig af de administrative opgaver.

Rapportering og nøgletal

En vigtig del for at kunne sætte en god retning for den ønskede udvikling er rigtig og præcis rapportering.

Det er vigtigt, at man nemt kan se, hvor der skal sættes ind, så man hurtigt kan handle på det.

Gennem Redmark Business Portalen er det muligt at tilkøbe online rapportering med aktuelle nøgletal tilpasset din virksomhed og branche.

Det skal være nemt og tilgængeligt.

Løn

Lønområdet er et område, hvor der løbende sker rigtig meget. Det er samtidig et område, hvor virksomhedens ansatte har stor fokus, og som er ekstrem vigtigt altid bliver behandlet korrekt.

Med Redmark løn sikrer vi virksomheden en effektiv og enkelt måde at håndtere virksomhedens lønforhold på.

Kontaktpersoner

Kontakt

Hvordan kan vi hjælpe dig og din virksomhed?

Gå til kontakt