Det er med økonomi som med sundhed – det kan bedre betale sig at forebygge end at helbrede

Sundhedsbranchen er midt i en rivende udvikling. Nye muligheder opstår hele tiden, men samtidig oplever de enkelte brancher et stort pres på forandring og et stigende myndighedskrav om kontrol og dokumentation.

“Vi interesserer os for dig og din virksomhed, og vi tilbyder rådgivning målrettet dine specifikke behov. Vores specialister følger udviklingen i den primære sektor tæt og sikrer dig den nyeste viden. Vi mener det virkelig, når vi fortæller, at vi interesserer os oprigtigt for din branche.”

- Jens Nørgaard, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

- Jens Nørgaard, Statsautoriseret revisor og Partner, Redmark, Aalborg.

For at kunne drive klinik eller praksis i fremtiden er det derfor afgørende, at det forretningsmæssige er i fokus. Endnu vigtigere er det, at klinikejerne kan søge rådgivning hos en samarbejdspartner, der har et indgående kendskab til brancherne, udviklingen og de mange udfordringer.

Redmark Team Sundhed er vores specialafdeling med kompetencer indenfor rådgivning og revision for tandlæger, praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Vi er en række statsautoriserede revisorer, der sammen med et team af specialiserede medarbejdere dagligt følger sundhedsbranchen og har fokus på klinikdrift, skatteplanlægning og økonomisk rådgivning for klinikejere indenfor sundhedssektoren.

Køb og salg af klinik og praksis, økonomisk optimering ved kliniksalg og pension, indgående kendskab til mulighederne for at forbedre klinikkens indtjening er blot nogle af de fokusområder som Redmark – Team Sundhed har til dig som klinik- eller praksisejer. Vi oplever desuden et behov for rådgivning, der rækker ud over det økonomiske.

For Redmark Team Sundhed er det afgørende at vores kundeforhold ikke kun handler om udarbejdelse af klinikkens regnskab, men at vi i kraft af vores rådgivning og branchekendskab ligeledes bidrager med værditilvækst til din klinik eller praksis.

Fysioterapeutbranchen præges af samfunds- og holdningsmæssige ændringer, som giver udfordringer for klinikejere. Der er fokus på at øge omsætningen, både indenfor og udenfor sygesikringen. Desuden forestår der mange generationsskifter i årene fremover, ligesom der er pres på ydernummersystemet. Dette giver udfordringer for branchen. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at din revisor kender fysioterapeutbranchen.

Læs mere

Tandlægebranchen befinder sig midt i en rivende udvikling. Kapitalkædernes indtog har inden for de senere år medført væsentlige strukturelle ændringer inden for tandlægebranchen. Dette har påvirket prisdannelsen, klinikejernes overvejelser ved salg til en kæde, og har medført overvejelser for kommende klinikejere. Samtidig opstår nye samarbejder og mindre tandlægekæder.

Læs mere

Lægebranchen gennemgår mærkbare ændringer, hvorfor det er vigtigt for den enkelte lægepraksisejer at kunne søge rådgivning hos en samarbejdspartner, der har et indgående kendskab til lægebranchen, udviklingen og de mange udfordringer.

Læs mere

Med et team af specialister, som primært beskæftiger sig med opgaver og kunder indenfor sundhedsbranchen, tilbyder Redmark rådgivning med engagement og nærvær.

Redmark har et indgående kendskab til kiropraktorbranchen og vi kan derfor tage udgangspunkt i det, der er vigtigst – nemlig at finde den bedste løsning for vores kunder.

Læs mere

Kontakt

Hvordan kan vi hjælpe dig og din virksomhed?

Gå til kontakt