Jens Pedersen

Partner, Skattechef

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Partner, Skattechef - Aalborg

Specialer

Ejendomskoncerner
Erhvervsbeskatning
Selskabs- og koncernbeskatning
Skattemæssig rådgivning til ejerledede virksomheder og virksomhedsejere
Virksomheder og medarbejdere over landegrænser (cross border aktiviteter)

Referencer

Arbejder for alle Redmarks kunder

Skatteafdelingen har derudover en egen kunde portefølje i vækst, med bla. flere professionelle sportsfolk, større danske virksomheder med særlige internationale forhold, samt personer, der arbejder på kryds af landegrænser

Profil

Jens Pedersen, uddannet erhvervsjurist (cand.merc.-jur.) og leder af Redmarks Skatteafdeling.

Jens har arbejdet med danske og internationale skatteforhold i 25 år, og er i dag fokuseret på erhvervs- og selskabsbeskatning for både danske og internationale virksomheder.

Jens yder skattemæssig rådgivning om bl.a. køb og salg af virksomheder, omstruktureringer samt ejer- og generationsskifter.

Jens er medlem af FSR’s Skatteudvalg, hvor han løbende følger udviklingen af nye lovregler. Jens er derudover medlem af Redaktionsudvalget for SR Skat, der er Danmarks førende Skatte-tidsskrift.