Forsyningsvirksomheder

Forsyningsområdet er påvirket af kompleks lovgivning og konstant forandring. De løbende ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen samt øget fokus på effektivisering stiller konstant forsyningsvirksomhederne overfor nye udfordringer. Forsyningsvirksomhederne oplever samtidig øgede krav til detaljeret rapportering, der giver udfordringer på det administrative plan.

Redmark er din kompetente sparringspartner

Forsyningsvirksomhederne stiller krav om en omfattende specialviden og adgang til kompetente rådgivere og sparringspartnere. Vi har i Redmark samlet disse kompetencer i vores Forsyningsafdeling.

Vandforsyning

Redmarks Forsyningsafdeling er specialister i vandforsyningers økonomiske forhold. Dette gælder både den store vandforsyning, der er omfattet af fyldige reguleringer i vandsektorloven og tilhørende bekendtgørelser, og det lille vandværk hvis primære reguleringsramme er vandforsyningsloven med lovens bestemmelse om hvile-i-sig-selv og værkets vedtægter og regulativ.

Dette betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende lovgivning for både små og store vandværker og på baggrund heraf kan assistere og rådgive vandværkerne ved udarbejdelsen af årsrapporten og tilrettelæggelsen af værkets økonomi.

Vores rådgivning til vandforsyninger er altid målrettet og skræddersyet til det enkelte vandværk. Der er stor forskel på udfordringerne for det store og det lille vandværk. Derfor har vi bevidst fravalgt standardløsninger i vores rådgivning. Vi lytter til driftsleder og bestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen.

Varmeforsyning

Redmarks Forsyningsafdeling er specialister i varmeforsyningers økonomi. Det gælder både kraftvarmeværket, der er skattepligtig af hele sin drift og det rent varmeproducerende varmeværk, der som udgangspunkt er fritaget for skattepligt.

Dette betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende lovgivning for varmeværker og på baggrund heraf kan assistere og rådgive varmeværkerne ved udarbejdelsen af årsrapporten og tilrettelæggelsen af værkets økonomi.

Vores rådgivning til varmeforsyninger er altid målrettet og skræddersyet til det enkelte varmeværk. Der er stor forskel på eksempelvis de afgiftsmæssige udfordringer afhængig af brændsel. Herudover giver forskelle i organisation og administration et naturligt behov for en differentieret rådgivning og assistance.  Vores rådgivning indbefatter derfor ikke standardløsninger, men er tilpasset den enkelte varmeforsynings behov og ønsker. Vi lytter til driftsleder og bestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen.

Redmark kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Drifts- og likviditetsbudgettering
  • Finansiering generelt samt af nye aktiviteter
  • Optimering og effektivisering af værkets drift
  • Investeringskalkuler
  • Assistance til bogholderi
  • Afgiftsrådgivning
  • Skatte- og afgiftsmæssig rådgivning
  • Sparring ved tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller
  • Indberetning af budget, priser og priseftervisning til Energitilsynet
  • Fusion af forsyninger