Forsyningsområdet er påvirket af kompleks lovgivning og konstant forandring. De løbende ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen samt øget fokus på effektivisering stiller konstant forsyningsvirksomhederne overfor nye udfordringer. Forsyningsvirksomhederne oplever samtidig øgede krav til detaljeret rapportering, der giver udfordringer på det administrative plan.

Redmark er din kompetente sparringspartner

Forsyningsvirksomhederne stiller krav om en omfattende specialviden og adgang til kompetente rådgivere og sparringspartnere. Vi har i Redmark samlet disse kompetencer i vores Forsyningsafdeling.

Vandforsyning

Redmarks Forsyningsafdeling er specialister i vandforsyningers økonomiske forhold. Dette gælder både den store vandforsyning, der er omfattet af fyldige reguleringer i vandsektorloven og tilhørende bekendtgørelser, og det lille vandværk hvis primære reguleringsramme er vandforsyningsloven med lovens bestemmelse om hvile-i-sig-selv og værkets vedtægter og regulativ.

Dette betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende lovgivning for både små og store vandværker og på baggrund heraf kan assistere og rådgive vandværkerne ved udarbejdelsen af årsrapporten og tilrettelæggelsen af værkets økonomi.

Vores rådgivning til vandforsyninger er altid målrettet og skræddersyet til det enkelte vandværk. Der er stor forskel på udfordringerne for det store og det lille vandværk. Derfor har vi bevidst fravalgt standardløsninger i vores rådgivning. Vi lytter til driftsleder og bestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen.

 

"Vand er vores livskilde"

“Vi har arbejdet sammen med Redmark igennem mange år. Senest har de hjulpet os med sammenlægningen af fire mindre vandforsyninger til Vandforsyningen Brovst & Omegn. De har assisteret med værdiansættelse af forsyningerne, budgetmateriale for den nye samlede forsyning, overvejelser om de fremtidige takster og mulighed heri for at udligne forskelle i værdiansættelser af værkerne. Så selvom sådan en sammenlægning må synes uoverskuelig, så har det været en stor tryghed for os at kunne læne os op ad Frank Nørgaard – som er vores faste revisor – i hele processen. Det har gjort, at vi nu står med et moderne vandværk, hvor vi kan levere godt vand til en konkurrencedygtig pris.”

Flemming Frost, Bestyrelsesformand, Vandforsyningen Brovst & Omegn

Varmeforsyning

Redmarks Forsyningsafdeling er specialister i varmeforsyningers økonomi. Det gælder både kraftvarmeværket, der er skattepligtig af hele sin drift og det rent varmeproducerende varmeværk, der som udgangspunkt er fritaget for skattepligt.

Dette betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende lovgivning for varmeværker og på baggrund heraf kan assistere og rådgive varmeværkerne ved udarbejdelsen af årsrapporten og tilrettelæggelsen af værkets økonomi.

Vores rådgivning til varmeforsyninger er altid målrettet og skræddersyet til det enkelte varmeværk. Der er stor forskel på eksempelvis de afgiftsmæssige udfordringer afhængig af brændsel. Herudover giver forskelle i organisation og administration et naturligt behov for en differentieret rådgivning og assistance.  Vores rådgivning indbefatter derfor ikke standardløsninger, men er tilpasset den enkelte varmeforsynings behov og ønsker. Vi lytter til driftsleder og bestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen.

Redmark kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Drifts- og likviditetsbudgettering
  • Finansiering generelt samt af nye aktiviteter
  • Optimering og effektivisering af værkets drift
  • Investeringskalkuler
  • Assistance til bogholderi
  • Afgiftsrådgivning
  • Skatte- og afgiftsmæssig rådgivning
  • Sparring ved tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller
  • Indberetning af budget, priser og priseftervisning til Energitilsynet
  • Fusion af forsyninger

Effektiviser din virksomhed med Redmark Digital

Redmark Digital hjælper en række forsyningsvirksomheder med at holde styr på stamdata. Hver måned kontrolleres adresser og sammenholdes med ejerfortegnelsen. Hvis der er mismatch, skal dette rettes i stamdata. Redmark Digital sikrer dermed en høj kvalitet af stamdata for din virksomhed.

Med Redmark Dashboard får du en brugervenlig platform, der giver dig mulighed for at holde øje med din virksomheds nøgletal, som samles automatisk fra diverse systemer og præsenteres i Power BI. Redmark Dashboard er dermed en tidsbesparende løsning, der samtidig sikrer, at alle tal beregnes ensartet hver gang. Redmark Dashboard giver dig ikke kun et overblik over din virksomheds nøgletal, men giver dig muligheden for at holde fingeren på pulsen ift. din virksomhed, så du kan agere proaktivt.

Læs mere om hvad Redmark Digital kan gøre for din virksomhed her.

Kontaktpersoner