Revision af Andelsbolig- og ejerforeninger

Redmark er et af landet ledende revisionsfirmaer indenfor revision og rådgivning til andelsboligforeninger og ejerforeninger Revision af Andelsbolig- og ejerforeninger

Hos Redmark er vi specialiseret i revisions- og regnskabsudarbejdelse for andelsboligforeninger og ejerforeninger. På vores kontorsteder i København, Aalborg og Aarhus har vi en stor gruppe medarbejdere, som gennem en årrække har arbejdet med andelsbolig- og ejerforeninger og vi har således oparbejdet erfaring og kompetence som gør os til et af de ledende revisionsfirmaer på området.

Vi tilstræber, at vores regnskaber er forståelige og overskuelige, så den enkelte andelshaver og ejer ikke skal have særlig regnskabsindsigt for at forstå de økonomiske forhold i foreningen.

Mere end 500 af landets andelsbolig- og ejerforeninger har valgt Redmark som revisor for netop deres forening. Foreningerne er såvel store som små med mellem 3 og 800 andelshavere/ejere. Til disse foreninger leverer vi ligeledes rådgivning af forskellig art. Vi deltager for eksempel på generalforsamlinger og budgetmøder, hvor vi foretager en forståelig gennemgang af regnskabet og budgettet, herunder de særlige forhold der ligger omkring beregningen af foreningens andelskrone og andelsværdi.

Branchekendskab og ajourført viden

Hos Redmark følger vi lovreguleringen i branchen tæt og er helt i front med ajourført viden og opdaterede regnskaber, der til enhver tid lever op til gældende lovgivning.

Den nye andelsboliglov trådte i kraft 1. juli 2018 og er sammen med bekendtgørelsen af 30. maj 2018 indarbejdet i vores regnskaber. Endvidere er vores regnskaber udarbejdet efter Erhvervsstyrelsen vejledning om regnskabsaflæggelse i andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Dette betyder, at nuværende og nye andelshavere nemt kan sammenligne forskellige regnskaber.

Der sker ligeledes løbende ændringer i skattelovgivningen og vi kan rådgive foreningerne herom, så de optimale skattemæssige forhold for foreningen iagttages.

Vi har tætte kontakter med administratorer, advokater, penge- og realkreditinstitutter. Dette kommer vores kunder til gavn, da vi hele tiden har opdateret viden om aktuelle forhold, domspraksis og nye afgørelser og tendenser i brancherne.

Kontaktpersoner

Henrik Hougaard
Aalborg

Henrik Hougaard

Partner, Statsautoriseret revisor +45 41 86 56 55
Jørn Munch
København

Jørn Munch

Partner, Statsautoriseret revisor +45 41 96 58 63

Lad os hjælp jer med:

icon-checkmark

Revision og opstilling af årsrapporter med årsregnskab, inkl. budgetconsectetur

icon-checkmark

Beregning af andelsværdi/andelskrone og specifikation heraf på andelshavere

icon-checkmark

Rapportering i revisionsprotokol

icon-checkmark

Opgørelse af foreningens skattepligtige indkomst og indberetning til SKAT

icon-checkmark

Opgørelser til Grundejernes Investeringsfond

icon-checkmark

Opgørelse af ejendomsavance ved salg af lejemål

icon-checkmark

Deltagelse i generalforsamling og budgetmøde m.v.

Book et møde

Eller ring på 98 18 33 33

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 240 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder – Læs mere >>

Aalborg
+45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Find kontakt

Aarhus
+45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Find kontakt

København
+45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Find kontakt

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close