Årsopgørelsen 2023

I denne nyhed bringer vi nyt om årsopgørelsen 2023

Overskydende skat

Er du blandt de ca. 80% af danskerne, der skal have overskydende skat tilbage, får du i år en skattefri rentegodtgørelse på 0,8 %. Det giver 80 kr. ved en overskydende skat på 10.000 kr. For de fleste er godtgørelsen derfor symbolsk.

Overskydende skatter for 2023 udbetales fredag den 12. april 2024. Hvis du har gæld til det offentlige, vil udbetalingen helt eller delvist blive modregnet i gælden.

Restskat

Er du blandt de 20% af danskerne, der får restskat, er der i år et særligt incitament til at betale restskatten hurtigst muligt. Især hvis den er af ikke ubetydelig størrelse.

Reglerne for restskat betyder, at hvis du betaler senest mandag den 1. juli 2024, skal du betale en ikke-fradragsberettiget dag-til-dag-rente på 5,5 %, regnet fra den 1. januar 2024 og frem til betalingsdagen. Betaler du efter den 1. juli 2024, skal du betale et ikke-fradragsberettiget rentetillæg på 7,5 %.

Rentesatserne betyder, at hvis du har en restskat på 10.000 kr., skal du betale et rentetillæg på ca. 140 kr., hvis f.eks. betaler restskatten den 31. marts 2024. Betaler du efter den 1. juli 2024, skal du i stedet betale et tillæg på 750 kr. for samme beløb.

En restskat på ind til ca. 24.000 kr. inklusive restskattetillæg, som ikke er betalt inden 1. juli 2024, bliver indregnet i forskudsskatten for 2025.

Opmærksomhedspunkter til årsopgørelsen

Hvad skal du være opmærksom på vedr. din årsopgørelse for 2023?

Du selv skal oplyse følgende fradrag og oplysninger:

  • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
  • Servicefradrag
  • Gevinst og tab på aktier og andre værdipapirer
  • Gevinst og tab på kryptovaluta
  • Indtægter fra deleøkonomi (fx udlejning af værelse, bolig og bil)
  • Børnebidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Kost og logi og dobbelt husførelse
  • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.
  • Udlandsforhold (også hvis du har betalt skat i udlandet)

Rigtig mange glemmer disse fradrag og at indberette ovennævnte oplysninger.

Udenlandske forhold

Erfaringsmæssigt glemmer mange også at indberette udenlandske aktier, udenlandske bankkonto og udenlandske boliger.

Disse ting er også omfattet af den danske årsopgørelse.

Har du spørgsmål til din årsopgørelse 2023 eller ønsker du bistand til den, er din revisor hos Redmark klar til at hjælpe dig.