Rasmus Sværke

Partner, Statsautoriseret revisor

Rasmus Sværke

Rasmus Sværke

Partner, Statsautoriseret revisor - København

Specialer

Finansiel rapportering
Forretnings – og strategiudvikling
Generationsskifte
Økonomistyring og budgettering
Revision af selskaber og koncerner
Selskabsskat og personbeskatning
Værdiansættelse

Profil

Baseret på mange års erfaring med små – og mellemstore virksomheder yder Rasmus rådgivning indenfor en lang række økonomiske, skattemæssige og finansielle aspekter. Særligt rådgivningen ud fra en praktisk vinkel med afsæt i virksomhedens forhold og ejerkredsen bag er den daglige drivkraft for Rasmus’ servicering af hans kunder.

Af brancher som Rasmus bl.a. servicerer kan nævnes ejendomme, investering, shipping, advokater, detail, håndværkere og iværksættere.

Den største drivkraft for Rasmus er at skabe klarhed over forretningens udvikling og mulige optimeringstiltag via en direkte og ærlig dialog.