Henning Lund Thomsen

Partner, Senior Advisor

Henning Lund Thomsen

Henning Lund Thomsen

Partner, Senior Advisor - København

Profil

Henning Lund Thomsen, Statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse, nu Senior Advisor, partner i Redmark siden 2007, tidligere mangeårig partner i i Københavnsk revisionsfirma, som blev sammenlagt med Redmark i 2007. Henning har i en lang årrække revideret og rådgivet større og mellemstore virksomheder i ind- og udland, herunder i den finansielle sektor. Endvidere har Henning beskæftiget sig med fonde mv., erhvervsdrivende såvel almenvelgørende.

I dag beskæftiger Henning sig især med formuerådgivning af personer, selskaber mv. i form af investeringer i værdipapirer og ejendomme samt generationsskifter, herunder arveafgifter.