Skattemæssig rådgivning

Hos Redmark tilbyder vi en kompetent skattemæssig rådgivning gennem indsigt i kundens behov samt gennem et stort kendskab til gældende skattelovgivning og udviklingen i skattelovgivningen, såvel nationalt samt internationalt.

Skattelovgivningen er kompleks

Den danske skattelovgivning er særdeles kompleks og i konstant forandring. Skattelovgivningen har således, navnlig gennem de sidste årtier, været underlagt en eksplosiv udvikling i omfang og detaljering. I Danmark har vi et af de højeste skatteniveauer i verden.

Redmarks Skatteafdeling viser vejen frem, og hjælper alle typer virksomheder med at overholde alle virksomhedens forpligtelser på skatte, moms- og afgiftsområdet. Det viser sig ofte, at der er mange penge at spare ved nøje at overveje de påtænkte dispositioner i forhold til den gældende skattelovgivning.

Det er derfor særdeles relevant at inddrage de skattemæssige konsekvenser som et led i beslutningsprocessen i erhvervslivet, ligesom de skattemæssige konsekvenser bør overvejes i visse personlige forhold. Herudover er det ikke kun vigtigt at overveje de skattemæssige, men også moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvilket vi hos Redmark endvidere kan assistere med.

Redmarks skatteafdeling servicerer alle typer virksomheder lige fra enkeltmandsvirksomheden til internationalt orienteret koncerner. Vi har udviklet særlige kompetencer vedrørende fast ejendom, omstrukturering i koncerner samt incitamentsprogrammer for nøglemedarbejdere.

Medarbejderne i Redmarks Skatteafdeling arbejder ofte med internationale forhold, og via vores deltagelse i det internationale samarbejde i MGI har vi kollegaer i hele verden, som vi arbejder tæt sammen med, og mødes med på årlige konferencer.

Kontaktperson