Altid i udvikling

Birgitte Klemmensen, Lønkonsulent, Business Service

Min vej til Redmark

  • Uddannet merkonom i organisation og ledelse
  • Tidligere lønkonsulent i anden virksomhed
  • Ansat hos Redmark siden 2021

Fælles ansvar i teamet

Jeg sidder til dagligt i Redmarks Business Service som lønkonsulent. Her har jeg ansvaret for min egen kundeportefølje med både danske og udenlandske lønkunder. Alligevel bærer teamet præg af, at vi har et fælles ansvar. Selvom vi primært sidder med egne kunder, er forståelsen for hinandens opgaver vokset i takt med, at afdelingen er vokset. Vi har en fælles forståelse for hinandens arbejdsområder, så vi kan hjælpe hinanden og videndele på tværs af fagspecialer – det betyder rigtig meget for mig i hverdagen. Vi er et stærkt team, hvor forskellige profiler er en styrke og bidrager til et højt fagligt niveau og et godt sammenhold. Ligeledes har jeg et stærkt samarbejde på tværs af Redmark med både Skatteafdelingen og revisorerne. Det betyder, at jeg aldrig sidder alene med en udfordring, men at jeg altid kan hente faglig sparring enten i teamet eller andre steder i Redmark.

Altid i udvikling

I min hverdag er jeg drevet af både tempo og udvikling. Vi arbejder med mange deadlines og har ofte mange bolde i luften på én gang. Det giver en diversitet og en alsidighed i jobbet, som er det der gør, at jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag.” “Jeg er drevet af at blive så dygtig som muligt og det motiverer mig at være i udvikling. Derfor er det også vigtigt for mig at være en del af et fagligt miljø, hvor barren sættes højt, og hvor der sjældent bliver sagt nej til udviklingsønsker. Jeg er videbegærlig og det giver mig et drive og en motivation, når jeg kan mærke, at jeg udvikler mig og bliver endnu bedre. Det næste år har jeg givet mig selv den udfordring at gennemføre Juraskolen, hvor jeg bliver certificeret i personalejura.

Fleksibilitet og tillid

Det er afgørende for mig, at min hverdag er fleksibel og jeg sætter stor pris på frihed under ansvar. Det gør faktisk, at jeg performer endnu bedre. Forholdet til min nærmeste leder er præget af tillid, hvilket betyder, at jeg selv administrerer min tid og prioriterer mine opgaver i hverdagen. Jeg har i høj grad selv ansvaret for, at tingene lykkes og at jeg når mine deadlines. Til gengæld ved jeg altid, at min leder står klar i kulissen, hvis jeg har brug for sparring eller løber ind i udfordringer.