Dine rettigheder

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Redmark er forpligtet til at overholde gældende dansk – og EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data. Således vil personlige oplysninger som registreres via vores online rekrutteringsplatform, blive behandlet fortroligt og kun i forbindelse med rekruttering til ledige stillinger i Redmark. Redmark indsamler alene dine personoplysninger til brug for rekruttering herunder for at vurdere, om du er eller kunne være kvalificeret til nuværende eller fremtidige stillinger hos Redmark.

Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale.

Målet er at besætte den ledige stilling med den ansøger, som er bedst kvalificeret. Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi skønner er bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi søger oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.

 

Dine rettigheder

De personoplysninger som Redmark indsamler, omfatter alene de oplysninger, som du afgiver. Redmark opfordrer dig til ikke at afgive følsomme oplysninger som fx oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Persondataforordningen indeholder i kapitel 3 regler, som giver dig en række rettigheder overfor Redmark, når vi behandler dine personoplysninger. Når du vælger at søge en stilling hos Redmark, har du således følgende rettigheder:

  • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system
  • Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger om dig, vi har samlet og brugt i vores behandling af din ansøgning, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne
  • Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk.

Lagring af dine personoplysninger

Din ansøgning/dit CV vil blive gemt i vores database, dog maksimalt i 6. mdr., hvorefter du igen positivt skal tilkendegive at Redmark må gemme dine oplysninger. Du informeres herom pr. e-mail ved udgangen af perioden.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Marlene Krogh
HR Chef
E-mail: mkr@redmark.dk
Tlf: + 45 41 86 56 61

Du kan finde flere oplysninger om Persondataforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Behandling hos tredjepart

Vores online rekrutteringsportal er leveret af HR Skyen CVR: 34474540 Nørregade 71, 1. th., 5000 Odense C