Den nye bogføringslov stiller krav til mange virksomheders bogføringssystem i 2024

Der har været fokus på den nye bogføringslov, og i 2024 skal mange virksomheder til at handle på dette, når reglerne træder i kraft. Det bliver obligatorisk for virksomheder at benytte digitale bogføringssystemer og opbevare bilag digitalt.

Det er ikke alle virksomheder, som bliver omfattet i 2024, men vi opfordrer til, at du sætter dig ind i hvilken betydning, det får for din virksomhed.

Hvornår træder reglerne i kraft for din virksomhed?

Virksomheder med pligt til at indsende årsregnskab efter årsregnskabsloven er de første, som skal overholde de nye regler. Det vil overordnet set være anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S).

Hvornår selskabet er omfattet, afhænger af regnskabsårets afslutning, og om der anvendes et godkendt bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en liste over godkendte bogføringssystemer. Anvender din virksomhed et af disse, skal bogføringslovens regler overholdes fra 1/7-2024 for virksomheder med årsafslutning den 30/6-2024. Senere årsafslutning vil også resultere i, at reglerne gælder fra det nye regnskabsårs start, f.eks. vil selskaber, der følger kalenderåret (årsafslutning 31/12-2024) være omfattet af reglerne fra 1/1-2025.

Listen med godkendte bogføringssystemer indeholder 60 systemer, som du kan se på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her. Generelt er de mest udbredte cloudsystemer alle på listen, men der er også flere branchespecifikke og specialiserede systemer med.

Hvis virksomhedens system ikke er på listen over godkendte systemer, kan det skyldes, at systemudbyderen ikke længere opdaterer systemet, eller det kan være en brancheløsning med specifikke funktioner. Reglerne for virksomheder med disse systemer træder i kraft den 1/1-2025. Her er det vigtigt at understrege, at det er virksomhedens ansvar at få opdateret systemet eller anskaffe sig et nyt.

Erhvervsstyrelsen har endnu ikke offentliggjort detaljerede retningslinjer for hvilke krav, der bliver stillet til specialudviklede systemer. Disse skulle komme i starten af 2024.

Personligt ejede virksomheder, foreninger m.fl. vil først blive omfattet af de nye regler i 2026. Der er ikke nogen nærmere fastsat dato endnu.

Det er derfor tid til at sætte sig ind i, hvordan de nye regler får betydning for din virksomhed i 2024. Erhvervsstyrelsen skulle snarest komme med yderligere informationer, men med listen over godkendte bogføringssystemer vil mange virksomheder kunne få vished om, hvilke tiltag der skal til for at overholde reglerne.