9. august 2018

Gavekort og moms - Nye regler fra 1. januar 2019

Fra den 1. januar 2019 strammes reglerne for moms af gavekort. Momsen skal opkræves og afregnes til SKAT, når gavekortet udstedes.
  • Det betyder, at udstederen af gavekortet ikke længere kan vente med at afregne moms fra det tidspunkt, hvor gavekortet indløses.

  • Udstederen slipper heller ikke længere for at afregne moms af gavekort, der ikke indløses.

Fra den 1. januar træder nye fælles EU-regler vedrørende vouchers (gavekort) i kraft. Skatteministeriet har sendt lovforslaget i høring hen over sommerferien.

De nuværende regler:

En forretning, der udsteder gavekort, skal først afregne moms af gavekortet på det tidspunkt, hvor kunden anvender gavekortet i forretningen til at købe en vare.
 
Gavekort, der ikke bliver anvendt, skal der ikke betales moms af.

De nye regler:

Såkaldte single purpose vouchers (gavekort), der kun kan bruges til ét formål (landet hvor varen eller ydelsen leveres er kendt på udstedelsestidspunktet, og momssatsen på varen eller ydelsen er kendt på udstedelsestidspunktet) skal momses ved udstedelsen af gavekortet. Til gengæld skal der ikke momses, når kortet indløses.
 
De fleste gavekort udstedt i Danmark, kan kun anvendes i Danmark og Danmark har kun en momssats. Derfor får de nye regler betydning for mange af de gavekort, der udstedes i Danmark.
 
Det gælder f.eks. gavekort til:

  • Danske butikker eller webshops
  • Danske hoteller
  • Danske restauranter 

Betydning af de nye regler:

De nye regler får likviditetsmæssig betydning for udstederen, fordi momsen skal afregnes med det samme, og ikke først når gavekortet indløses. Endvidere får det naturligvis økonomisk betydning, at der skal afregnes moms af gavekort, der ikke bliver indløst.
 
Udstederne af gavekort skal have ændret deres bogførings- og faktureringssystemer.
 
Redmark kan hjælpe med mere information om de nye regler og deres konsekvenser.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close