Vigtig skæringsdato for boligejere

Boligejere har indtil med udgangen af 2023 været beskyttet af skattestoppet på ejendomsbeskatningen af deres bolig. Det gælder skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. Fra 1. januar 2024 kommer der nye regler for de samlede boligskatter, som udgangspunkt får det begrænset/ingen betydning for nuværende boligejere. Men for kommende boligejere, som er på vej ind på ejendomsmarkedet eller for boligejere, som har en ejendom under opførelse eller som er i gang med en større ombygning eller renovering kan datoen 1. januar 2024 få stor betydning.

 

Ejere af en ejerbolig pr. 1. januar 2024 vil som udgangspunkt ikke skulle betale mere i samlede boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld) i 2024 end de gør i 2023. Hvis de samlede skatter stiger i 2024, fordi grundlaget for beregningen, som indtil videre er en foreløbig ejendomsvurdering for 2022, stiger, vil boligejeren få en skatterabat, som er gældende i boligejerens ejerperiode.

Fra 2025 og frem vil den yderligere beskatning på ejendommen ”kun” blive eventuelle stigninger i grundlaget for ejendomsskatterne set i forhold til 2022-vurderingen.

Sælges ejendommen på et senere tidspunkt bortfalder skatterabatten for en ny køber/ejer, og grundlaget for dennes boligskatter bliver 80% af en aktuel ejendomsvurdering på dette tidspunkt. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at satserne for opkrævningen også falder.

Det store spørgsmål er herefter, om de nye regler for boligejeres ejendomsskatter betyder, at man risikerer at stavnsbinde nuværende ejendomsejere, da en ny ejer/køber af ejendommen ikke er omfattet af ovenstående regler om skatterabat – medmindre ejendommen overtages inden den 1. januar 2024.

Boligkøbere på vej ind på ejendomsmarkedet

Hvis man står overfor at skulle ind på ejendomsmarkedet, vil en ny boligkøber kun kunne gøre udnyttelse af skatterabatten på den pågældende bolig, hvis ejendommen overtages inden årsskiftet. Ved overtagelse menes, at ejendommen skal være tinglyst til ny boligejer.


Ejere af en ejerbolig, som er under opførelse

Hvis man har sin ejerbolig under opførelse, og boligen står færdig senest den 1. januar 2024, vil boligejer blive omfattet af reglerne om skatterabat på både ejendomsværdiskatten og grundskylden. Boligejer vil kun blive omfattet af reglerne, hvis byggeriet er færdigmeldt til kommunen.

Hvis boligen ikke står færdig den 1. januar 2024, men grunden er overtaget senest den 31. december, er det muligt at få skatterabat på grundskylden.


Ejere af en ejerbolig, som er under ombygning eller renovering

Boligejer skal i forbindelse med ombygning, herunder tilbygning, som kræver byggetilladelse også være opmærksom på, om byggeriet kan færdigmeldes i forhold til at få ombygningen med i skatterabatordningen.

Hvis man har sin ejerbolig under ombygning og ombygningen er færdigmeldt senest den 1. januar 2024, vil boligejer blive omfattet af reglerne om skatterabat på både ejendomsværdiskat og grundskyld for hele boligen, som den fremstår efter ombygning.

Hvis ombygningen ikke er færdig den 1. januar 2024, vil boligejer stadigt være omfattet af reglerne om skatterabat på ejendomsværdiskat og grundskyld. Rabatten på ejendomsværdiskatten vil dog kun tage udgangspunkt i værdien på boligen, som den fremstod inden ombygning.

 

Ved spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller VAT Manager Mette Veje på mea@redmark.dk, såfremt du måtte have spørgsmål til din ejendomsvurdering eller dine boligskatter.