”Vand er vores livskilde”

I det naturskønne Jammerbugt, nærmere betegnet i byen Brovst ved det arkitektoniske bygningsværk, Vandforsyningen Brovst & Omegn, mødte vi bestyrelsesformand Flemming Frost til en lille snak om vandværkets historie og drivkræfterne bag.

Flemming Frost har været en del af vandværkets bestyrelse i mere end 25 år, og her er det vigtigheden af vand som ressource og bestyrelsens fælles mission om at skabe et moderne vandværk, der driver Flemming.

– Vi har alle et fællesansvar for at gøre byen og området så attraktiv som mulig. Jo bedre handelsliv, foreningsliv mm., som vi kan skabe, jo større er sandsynligheden for, at byen og området fortsat udvikler sig. Så da Brovst Vands bestyrelse spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at indgå i bestyrelsen og tage del i den videre udvikling af vandforsyningen, takkede jeg ja. Og det er nu efterhånden 25 år siden, fortæller Flemming Frost.

Redmark har været en del af vandforsyningens historie i mange år, og har senest hjulpet med en sammenlægning af Brovst Vand, Halvrimmen Vandværk, Arentsminde Vand og Fredensdal Vand.

– Et vandværk bør ses som en virksomhed – der skal løbende effektiviseres og optimeres, så driften er sund. Og meget er sket på de 25 år, jeg har været en del af vandværkets historie. Så drivkraften er ikke alene at sikre godt vand til byens beboere – for uden vand ingen liv, men også at optimere vandværkets drift som senest sammenlægningen af vores små vandforsyninger til et stort, fortæller Flemming.

I forbindelse med sammenlægningen af fire mindre vandforsyninger til Vandforsyningen Brovst & Omegn har Redmark assisteret med værdiansættelse af forsyningerne, budgetmateriale for den nye samlede forsyning, overvejelser om de fremtidige takster og mulighed heri for at udligne forskelle i værdiansættelser af værkerne.

– Vi har arbejdet sammen med Redmark igennem mange år. Frank Nørgaard, som er vores faste revisor, kender branchen og hjælper os med at følge lovgivningen. Så selvom sådan en sammenlægning må synes uoverskuelig, så har det været en stor tryghed for os at kunne læne os op ad Frank i hele processen. Det har gjort, at vi nu står med et moderne vandværk, hvor vi kan levere godt vand til en konkurrencedygtig pris, tilføjer Flemming.

Mød Redmark på Danske Vandværkers Fagmesse den 6. oktober 2023 i Fredericia

Vi glæder os til at deltage på årets fagmesse og præsentere vores løsninger til digitalisering af vandværket, hvor vores digitaliseringschef, Hans Peter Lybæk, vil holde et oplæg med titlen ”Digitaliser din administration og opnå klare fordele fra dag ét”. Forsyningsbranchen er under udvikling, og administrationen bliver til stadighed mere kompleks. Brugervenlige systemer kan være med til at lette opgaverne og øge effektiviteten, og her står Redmark bag en række skræddersyede løsninger som dashboards og kontorrobotter. Vi krydrer oplægget med konkrete eksempler fra forsyningsbranchen.

Hvornår: Fredag den 6. oktober 2023 – oplægget er kl. 11.05
Adresse: MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Har du ikke mulighed for at deltage denne dag og er interesseret i at høre, hvordan vi kan lette dit administrative arbejde, er du velkommen til at kontakte digitaliseringschef, Hans Peter Lybæk på hpl@redmark.dk eller statsautoriseret revisor og partner med speciale i forsyningsbranchen, Frank Nørgaard, på fn@redmark.dk.