Værd at huske vedr. julegaver og gavekort til medarbejdere

Året 2023 synger snart på sidste vers – og julen står for døren. I den anledning er det naturligt for arbejdsgivere landet over at give deres medarbejdere julegaver, som en sidste tak og anerkendelse for året, der er gået. Medarbejdere beskattes som udgangspunkt ikke for modtagelse af en julegave fra sin arbejdsgiver. Det er dog en betingelse, at julegaven ikke overstiger kr. 900 (2023).

Julegavers værdi skal ses i sammenhæng med skattereglerne om mindre personalegoder, som ikke er arbejdsrelaterede. Disse personalegoder omfatter fx julegaver, fødselsdagsgaver samt mindre gaver og påskønnelser som fx blomster, vin, deltagelsesgebyrer til motionsløb mv.

De mindre personalegoder er skattefrie, hvis ikke summen af dem overstiger en bagatelgrænse på kr. 1.300 årligt (2023). Overstiger summen af personalegoderne kr. 1.300 årligt (2023), vil alle goderne blive skattepligtige for medarbejderen og ikke kun det overskyndede beløb.

Der gælder imidlertid særlige regler for julegaver.

Såfremt julegavens værdi ikke overstiger kr. 900 (2023), er den skattefri for medarbejderen, uanset at summen af de samlede personalegoder overskrider bagatelgrænsen på kr. 1.300.

Som det fremgår af eksemplet, er det alle personalegoderne (undtage julegaven), der bliver skattepligtig, og ikke kun overskridelsen på de kr. 600.

Eksempel

En medarbejder modtager en julegave til en værdi af kr. 900, og andre smågaver i løbet af året til en samlet værdi af kr. 1.000

 Den samlede værdi af personalegoderne er dermed kr. 1.900, hvorfor bagatelgrænsen på kr. 1.300 overskrides. Idet beløbsgrænsen på kr. 900 for julegaven overholdes, er medarbejderen dog alene skattepligtig af de kr. 1.000.

Er der krav til gavens indhold?

Julegaverne skal være såkaldte tingsgaver. Det betyder, at der ikke må gives kontanter eller gavekort, der kan sidestilles hermed.

Gavekort anses som udgangspunkt for at være sidestillet med kontanter – og dermed skattepligtige. Gavekort, der i høj grad er forudbestemte, og som har begrænsede anvendelsesmuligheder, er dog undtaget hertil.

Det gælder blandt andet for et gavekort til én bestemt navngiven restaurant, hvor medarbejderen alene kan få dagens tre-retters menu, eller én af tre af arbejdsgiveren forhåndsbestemte menu-sammensætninger.

Har du, som arbejdsgiver, indberetningspligt?

Arbejdsgivere har hverken indeholdelses- eller indberetningspligt til Skattestyrelsen, såfremt de holder sig under bagatelgrænsen på kr. 1.300 (2023).

Overstiger værdien af ét enkeltstående personalegode de kr. 1.300 (2023), har virksomheden en indberetningspligt.

Er det derimod den samlede værdi af flere, mindre personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen på kr. 1.300 (2023), skal medarbejderen selv oplyse den skattepligtige værdi heraf på sin årsopgørelse. Medarbejderen skal i denne forbindelse være opmærksom på, at der ikke gælder én bagatelgrænse pr. arbejdsgiver. Uanset hvor mange arbejdsgivere medarbejderen har, må medarbejderen altså samlet kun modtage gaver for maks kr. 1.300 (2023).

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller Tax Associate Monica Slavensky Shahidi på mss@redmark.dk.