Udskudt betalingsfrist

Folketinget har vedtaget, at visse frister for betaling af skatter mv. midlertidigt udskydes for at lette presset på danske virksomheders likviditet som følge af COVID-19.

 

A-skat og AM-bidrag

De normale betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag er udskudt for de kommende 3 måneder.

Fristen for indberetning af løn er uændret.

Små og mellestore virksomheder

Betalingsfristerne er følgende for små og mellemstore virksomheder:

                                  Normal betalingsfrist                                 Udskudt betalingsfrist

April-rate                             11. maj                                                   10. september

Maj-rate                               10. juni                                                  12. oktober

Juni-rate                              10. juli                                                   10. november

Store virksomheder

Betalingsfristerne er følgende for store virksomheder:

                                   Normal betalingsfrist                                 Udskudt betalingsfrist

April-rate                             11. maj                                                   10. september

Maj-rate                               10. juni                                                  12. oktober

Juni-rate                              10. juli                                                   10. november

 

B-skat og foreløbigt AM-bidrag

Den normale betalingsfrist for B-skat og foreløbigt AM-bidrag er udskudt for to rater, nemlig raterne for april og maj måned.

Betalingsfristerne er følgende:

                                   Normal betalingsfrist                                 Udskudt betalingsfrist

April-rate                             20. april                                                     22. juni

Maj-rate                               20. maj                                                      21. december

 

Moms – udskudt angivelse og betaling

Fristerne for angivelse og betaling af moms er udskudt.

Virksomheden afregner månedsmoms

Fristen for angivelse og afregning af månedsmoms er udskudt én måned. Den udskudte frist gælder dog ikke, hvis månedsmoms er pålagt som følge af kreditbegrænsning.

Afgiftsperiode            Normal betalingsfrist                                 Udskudt betalingsfrist

Marts måned                       27. april                                                     25. maj

April måned                        25. maj                                                       25. juni

Maj måned                          25. juni                                                       27. juli

Virksomheden afregner kvartalsmoms

Angivelsesfristen for virksomheder med kvartalet som afgiftsperiode er den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Momsen forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal senest betales ved angivelsesfristens udløb.

Afgiftsperioden for første og andet kvartal i kalenderåret 2020 kan sammenlægges. Sammenlægningen af de to afgiftsperioder til én afgiftsperiode med én angivelsesfrist fører til, at angivelses- og betalingsfristen for momsen for den sammenlagte periode er den 1. september 2020.

Virksomheden afregner halvårsmoms

Angivelsesfristen for virksomheder med halvåret som afgiftsperiode er den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Momsen forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal senest betales ved angivelsesfristens udløb.

Afgiftsperioden for første og andet halvår i kalenderåret 2020 kan sammenlægges. Sammenlægningen af de to afgiftsperioder til én afgiftsperiode med én angivelsesfrist fører til, at angivelses- og betalingsfristen for momsen for den sammenlagte afgiftsperiode er den 1. marts 2021.

 

Kilde: Revisorgruppen Danmark/Revitax