Store bededagstillæg – betydning for årsrapporten

Den regnskabsmæssige betydning af det nye store bededagsløntillæg afhænger af, om virksomhederne vælger at udbetale det efter årsmodellen eller månedsmodellen.

Hvis udbetalingen sker efter årsmodellen, skal virksomhederne indregne det optjente tillæg som en forpligtelse ved fremtidige regnskabsafslutninger. Tillægget skal vises særskilt på lønsedlen og udgør 0,45% af medarbejdernes faste løn. Det svarer til 1/222 af lønnen på baggrund af 222 arbejdsdage om året.

Det er uafklaret, om tillægget også gælder for nye medarbejdere, og om arbejdsgivere, der fortsat giver medarbejderne fri på store bededag, skal udbetale tillægget. Beregningsgrundlaget for tillægget er den “påregnelige” årsløn, men inkluderer ikke værdien af goder som fri bil og telefon under ferie. Overarbejdsbetaling er heller ikke inkluderet, medmindre arbejdsgiveren vælger at indregne det.

Tillægget optjenes løbende pr. måned fra 1. januar 2024 og kan udbetales enten efter årsmodellen eller månedsmodellen. Hvis virksomhederne vælger årsmodellen, skal der ske forholdsmæssig afregning af tillægget til medarbejdere, der fratræder.

Forventningen er, at de fleste virksomheder vil vælge månedsmodellen for at undgå merarbejde ved fratrædelse af medarbejdere.

Virksomheder, der vælger årsmodellen, skal indregne optjent løntillæg som en kortfristet gældsforpligtelse ved fremtidige regnskabsafslutninger.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at række ud til din revisor ved Redmark eller vores Skatteafdeling.