Skattereformen forklaret kort

Regeringens udspil udvides med ekstra goder til arbejdende seniorer og reduceret arveafgift

Regeringen indgik den 14. december 2023 en politisk aftale om en ny personskattereform med et bredt flertal af Folketingets partier. Den politiske aftale forblev uændret i forhold til regeringens oprindelige udspil, men indeholdt yderligere fordele for arbejdende seniorer og en nedsat arveafgift.

Regeringens oprindelige udspil indebar en halvering af topskatten for indkomster imellem 618.400 kr. og 750.000 kr., en indførelse af en top-topskat for indkomster over 2,5 mio. kr., samt en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget op til 11.400 kr. For yderligere information se her.

Arveafgiften mindskes

Forhøjet bundfradrag i boafgiften samt afskaffelse af tillægsboafgift ved arv til søskende

Et af tillæggene til regeringens oprindelige udspil om en ny skattereform, der kom med ved de endelige forhandlinger, er en nedsættelse af arveafgiften på to punkter:

Afskaffelse af tillægsboafgiften til søskende
  • Den mest iøjnefaldende ændring af boafgiftsreglerne er afskaffelsen af tillægsboafgiften for søskende, som dog først implementeres fra 2027. Til og med 2026 skal søskende betale en tillægsboafgift på 25 % ved arv. Det bringer den samlede boafgift ved arv til søskende op på 36,25 %. Fra og med 2027 vil søskende, ifølge den politiske aftale, være at betragte som nærtstående i arveafgiftsmæssig sammenhæng, der kun skal betale en boafgift af 15 % – ligesom det hidtil har været for familiære relationer i opad og nedadgående retning. Det vil sige, børn, børnebørn, forældre mv.

Bemærk at den politiske aftale om afskaffelse af tillægsboafgiften til søskende alene gælder ved død. Gaver i levende live mellem søskende vil derfor fortsat være skattepligtige som hidtil.

Forhøjelse af bundfradrag i boafgiften
  • Bundfradraget i et dødsbo hæves i 2026 fra 321.700 kr. (2023 niveau) til 348.000 kr. og yderligere til 375.000 kr. fra 2029.

Forhøjelsen af bundfradraget i et dødsbo medfører an boafgiftsbesparelse på op til 8.000 kr. i 2029. Sidder afdøde i uskiftet bo på tidspunktet for dødsfaldet vil boafgiftsbesparelsen (bundfradraget) være det dobbelte.

Nyt ekstra beskæftigelsesfradrag for seniorer

I 2026 introduceres et ekstra beskæftigelsesfradrag målrettet seniorer på arbejdsmarkedet

Forhøjelsen af det almindelige beskæftigelsesfradrag og det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere var en del af Regeringens oprindelige udspil til en ny skattereform. I tillæg hertil har aftalepartierne sammen med Regeringen introduceret et ekstra beskæftigelsesfradrag målrettet seniorer på arbejdsmarkedet.

Det ekstra beskæftigelsesfradrag for seniorer tildeles automatisk for de foregående to år op til folkepensionsalderen – ikke i efterfølgende år. I 2026, hvor fradraget indfases, er det ekstra beskæftigelsesfradrag på 1,4 % af arbejdsindkomsten og kan maksimalt udgøre 5.400 kr. i 2029 hæves fradragssatsen til 3,8 % (maksimalt 14.800 kr.) og i 2030 til 3,9 % (maksimalt 15.200 kr.).

Det nye ekstra beskæftigelsesfradrag for seniorer er ligesom de øvrige beskæftigelsesfradrag ligningsmæssigt. Det betyder at skatteværdien af fradraget udgør ca. 25% af fradragsbeløbet.

Reformens forskellige elementer indfases over årene 2025-2030, se nedenstående oversigt:

Seniorpræmien hæves

Ekstra præmie til personer der er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen

For personer, der forbliver i beskæftigelse efter at have nået folkepensionsalderen, er der som belønning indført en skattefri seniorpræmie i det første og andet år efter folkepensionsalderen. Seniorpræmien er et skattefrit engangsbeløb, som kan blive udbetalt til personer i beskæftigelse efter folkepensionsalderen, hvis:

  • beskæftigelsen omfatter mindst 1.560 arbejdstimer inklusive ferie årligt (gennemsnitligt 30 timer om ugen)

I 2024 udgør den skattefrie præmie 46.868 kr. i det første år og 27.898 kr. i det andet år efter folkepensionsalderen. Lønmodtager får automatiks præmien udbetalt, tidligt 2 måneder efter optjeningsperioden er slut. Modsat skal selvstændige erhvervsdrivende aktivt søge om at få præmien udbetalt.

Regeringen og aftalepartierne er blevet enige om at hæve den skattefri seniorpræmier over 2 omgange. I 2026 hæves præmien til 50.415 kr. for det første år og til 30.000 kr. det andet år efter folkepensionsalderen. I 2029 hæves præmien yderligere og udgør 59.000 for det første år og 35.000 kr. i det andet år efter folkepensionsalderen.

Hvis du vil vide mere, er der linket direkte til personskattereformen her ellers kontakt venligst os.