Skattekontrol af udenlandske pensionsordninger

Har du pensionsordninger i udlandet i forbindelse med, at du tidligere har boet eller arbejdet i udlandet, bør du være opmærksom på de danske skatteregler om udenlandske pensionsordninger. Skattestyrelsen har et øget fokus på indberetning og beskatning af netop udenlandske pensionsordninger, og deres vurdering af hvordan de udenlandske pensioner skal beskattes, kan få skattemæssige og økonomiske konsekvenser for dig som skatteborger.

 

Reglerne generelt – skattemæssig betydning

Som bosat i Danmark er det et krav at oplyse om sine udenlandske pensioner – dette gælder også, hvis du endnu ikke har modtaget udbetalinger derfra. Ordningen skal nemlig kvalificeres efter danske skatteregler.

Overordnet set kan kvalifikationen munde ud på to forskellige måder, der har betydning for den danske beskatning af ordningen. I det ene tilfælde bliver du som skatteyder beskattet af de årlige værdistigninger på ordningen, men ikke af de senere udbetalinger. I det andet tilfælde bliver du først beskattet af udbetalingerne på udbetalingstidspunktet.

Om ordningen kvalificeres på den ene eller anden måde afhænger i første omgang af, i hvilket land du boede på oprettelsestidspunktet samt, hvordan du har indbetalt til ordningen, herunder om du fx har fået fradrag for indbetalingerne. Desuden afhænger det af, i hvilket omfang du kan dokumentere indbetalingerne.

Udfordringer opstår især, når Danmark og det tidligere arbejdsland kvalificerer pensionsordningen forskelligt, da du som skatteyder i yderste konsekvens kan ende i en situation, hvor den samme ordning bliver beskattet i to lande på to forskellige tidspunkter og dermed dobbeltbeskattet.

 

Krav til dokumentation

Kvalifikationen af en udenlandsk pensionsordning skal, som beskrevet ovenfor, understøttes af faktisk dokumentation. Kan du som skatteyder ikke fremlægge den nødvendige dokumentation, kan du risikere, at Skattestyrelsen foretager en anden kvalifikation, hvilket ofte stiller dig i en skattemæssigt dårligere situation.

Vi oplever desværre, at Skattestyrelsens dokumentationskrav er meget strenge. Når der føres kontrol med udenlandske pensionsordninger, ser vi ofte, at Skattestyrelsen kræver skriftlige udtalelser fra udenlandske skattemyndigheder eller rådgivere, som kan bekræfte den udenlandske beskatning af ordningen, indbetalingsoversigter for hele indbetalingsperioden og samtlige lønsedler for indbetalingsperioden.

Rent praktisk kan dette vise sig at være en svær bevisbyrde at løfte for den almindelige skatteborger. Har du fx arbejdet i udlandet mellem 1975 og 2000, kan du således stå i en situation, hvor du skal fremlægge lønsedler for hele perioden. Vi oplever, at der ikke tages hensyn til, hvorvidt lønsystemer var digitaliseret i perioden eller ej.

 

Redmark står klar til at gøre en mærkbar forskel

Har du brug for hjælp med indberetning, kvalifikation eller anden skattemæssig assistance i forbindelse med din udenlandske pensionsordning, sidder vores skatteteam naturligvis klar til at hjælpe dig.