Skærpelse af særlig fordelagtig skatteordning

Ligningslovens § 33 A er en særlig fordelagtig skatteregel, som personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, kan anvende ved dansk beskatning af lønindkomst optjent i udlandet. Efter reglen beregnes der nemlig enten slet ikke dansk skat eller kun halv dansk skat.

For at anvende reglen, må man i enhver løbende 6 måneders periode kun opholde sig maks 42 dage i Danmark (den såkaldte “42-dages-regel”), og opholdene i Danmark skal være af feriemæssig karakter. Dvs. man må ikke udføre arbejde i Danmark under opholdene, medmindre der er tale om nødvendigt arbejde.

Betingelserne for at anvende den gunstige skatteregel er dog for nyligt ved Østre Landsrets dom af 6. december 2022 blevet skærpet yderligere. Læs hele dommen her >>

I sagen ønskede en pilot, der arbejdede for et dansk luftfartsselskab, at anvende skattereglen ved beskatning af sin lønindkomst, da han havde opholdt sig i udlandet i mere end 6 måneder uden ophold i Danmark på mere end 42 dage. Landsretten udtalte, at fordi piloten af egen drift og uafhængigt af arbejdsgiveren havde valgt at bosætte sig i udlandet, uden det pågældende land havde en sammenhæng med arbejdsgiverens forhold, kunne skattereglen ikke anvendes.

For at kunne anvende skattereglen skal opholdet i udlandet altså både opfylde 42-dages-reglen, men udlandsopholdet skal også være begrundet i det konkrete ansættelsesforhold. En skatteyder, der hellere vil arbejde hjemmefra fra en adresse i udlandet end fra sin danske adresse uden at dennes arbejdsgiver stiller krav herom eller opnår fordele herved, vil altså ikke kunne anvende skattereglen uagtet at 42-dages-reglen er opfyldt.

Som følge af Østre Landsrets dom af 6. december 2022, har Skattestyrelsen i øjeblikket et udkast til et styresignal i høring, hvor denne nye skærpelse præciseres.