Ansvar og copyright

Ansvar for indhold

Denne hjemmeside indeholder generel information om blandt andet revisionsfaglige forhold.

Hjemmesiden giver ikke en udtømmende behandling af de enkelte emner, og den skaber heller ikke et forretnings- eller rådgivningsforhold.

Oplysningerne på siden må ikke opfattes som regnskabsmæssig, skattemæssig, investeringsmæssig, juridisk eller anden faglig rådgivning.

Redmark/RevisorGruppen Danmark har tilstræbt at afgive korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden, men indestår ikke for rigtigheden heraf. Alle oplysninger afgives generelt, uden hensyntagen til konkrete forhold.

Redmark/RevisorGruppen Danmark fralægger sig ethvert ansvar for beslutninger, der træffes alene på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden, og råder alle med specifikke rådgivningsspørgsmål til at søge individuel rådgivning.

Rettigheder

Samtlige varemærkerettigheder gengivet på denne hjemmeside tilhører Redmark/RevisorGruppen Danmark, med mindre andet er udtrykkeligt anført.

Al information på, samt opbygningen af, denne hjemmeside er undergivet ophavsretlig beskyttelse. Det er tilladt at kopiere skriftlig information herfra til privat brug med udtrykkelig kildeangivelse.

Billeder, designs og links kan være beskyttet af andres immaterielle rettigheder og brug heraf er forbudt.

Al kommerciel brug af information på denne hjemmeside er forbudt, uden Redmark/RevisorGruppen Danmark’s skriftlige samtykke.