test side

Team Rynkeby

Igennem det meste af et år skal deltagerne ikke alene blive i stand til at cykle de godt 1.200 km til Paris – de forpligter sig også til at gøre en indsats for at rejse penge til børn med kritisk sygdom.

Alle deltagere på Team Rynkeby dækker egne udgifter til cykel, cykeludstyr og turen til Paris, mens projektets centrale omkostninger dækkes i fællesskab af Eckes-Granini, via sine varemærker Rynkeby, God Morgon, hohes C, granini og de indsamlede midler. I Danmark støtter Team Rynkeby to organisationer; Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

I 2022 donerede Team Rynkeby 77,9 mio. DKK til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme – heraf gik de 28,9 mio. DKK til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.

Læs mere

Danmarks Indsamling

Danmarks Indsamling gør en enorm indsats i verdens fattigste områder, hvor behovet er størst. Derfor formulerer organisationerne hvert år en række bæredygtige udviklingsprojekter inden for et specifikt tema. På den måde kan Danmark og Danmarks Indsamling i fællesskab løfter et helt område.

Udviklingsprojekterne er oftest målrettet børn i nød, der på den ene eller anden måde har mistet håbet om en fremtid, på grund af eks. krig, forfølgelse og naturkatastrofer. Danmarks Indsamling arbejder for at bringe håbet tilbage til verdens mest udsatte børn. Det gør vi, fordi alle har ret til en tryg barndom.

Læs mere

Vi gør en mærkbar forskel

Hos Redmark gør vi en mærkbar forskel, og vi tager vores sociale ansvar alvorligt og støtter en række gode formål.

Læs mere