Overdragelse af fast ejendomme til nærtstående – hvordan værdiansætter man landbrugsejendomme lige nu?

Der er fortsat ikke kommet nye ejendomsvurderinger på landbrugs- og skovejendomme, så nugældende ejendomsvurdering kan i visse tilfælde fortsat anvendes.

Det kan være en stor fordel at overdrage landbrugs- og skovejendommene til nærtstående, før de nye ejendomsvurderinger bliver offentliggjort. Er den nugældende seneste offentlig vurdering lavere end den forventet salgspris, vil en overdragelse nu gøre det muligt at overføre værdier til næste generation til lavere skatter og gaveafgift.

Ved overdragelse til nærtstående kan ejendomme i visse tilfælde overdrages til +/-15% af den seneste offentlig vurdering, såfremt der ikke foreligger særlige omstændigheder. Dette fremgår af gaveafgiftscirkulær nr. 185 af 10/11-1982.

Boligskattereformen og nye ejendomsvurderinger har i en rum tid givet anledning til megen undren og spørgsmål. Offentliggørelsen af de nye foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 har ikke gjort spørgsmålene færre. Som følge af udfordringerne med de offentlige ejendomsvurderinger, kan der nu også være tvivl om, hvilke vurderinger der skal lægges til grund i de situationer, hvor gaveafgiftscirkulæret kan anvendes. Hermed en præcisering af, hvad der skal lægges til grund:

  • Er seneste offentlig vurdering pr. 1/1-2020, kan ejendommen overdrages til +/-20% af vurderingen, såfremt der ikke foreligger særlige omstændigheder
  • Er seneste offentlig vurdering pr. 1/10-2011 med løbende årsreguleringer (seneste almindelige ejendomsvurdering) kan ejendommen overdrages til +/-15% af vurderingen, såfremt der ikke foreligger særlige omstændigheder

Ved overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer kan de nye foreløbige ejendomsvurderinger ikke anvendes som grundlag for værdiansættelsen efter 15/20 pct.-reglen.

Når den nye ejendomsvurdering kommer

Det er således fortsat muligt at anvende den offentlig vurdering som værdiansættelsesgrundlag ved overdragelse af landbrugs- og skovejendomme. Men den nye vurdering består udelukkende af en grundværdi og stuehusværdi. Det skyldes, at vurderingen kun skal udarbejdes som grundlag for ejendommens beskatningsgrundlag. Af grundværdien skal betales grundskyld til kommunen og af stuehus (til privat beboelse) skal betales ejendomsværdiskat.

Ved overdragelse mangler dermed vurdering af driftsbygninger mv. Den fulde vurdering – der skal anvendes ved overdragelse til nærtstående – skal indhentes særskilt ved en såkaldt ”§ 11-vurdering”, hvor Ejendomsstyrelsen efter henvendelse vil foretage en fuldstændig værdiansættelse af hele ejendommen.

En ”§ 11-vurdering” skal ansættes som den forventelige kontantværdi i fri handel. Vi kan kun gisne om, hvordan disse vurderinger vil komme til at se ud, men der må forventes en væsentlige højere vurderinger på visse ejendomme.

Man kan forvente, at de nye vurderinger på visse landbrugsejendomme dermed kan blive højere. Dertil kommer usikkerhed omkring tidshorisonten på hvornår, man kan få en § 11-vurdering. Grundet disse usikkerheder kan det være hensigtsmæssigt at overveje overdragelse af landbrugsejendomme, før de nye ejendomsvurderinger kommer.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til overdragelse af landbrugsejendomme, er du velkommen til at rette henvendelse til Susanne Møberg fra vores skatteafdeling på sum@redmark.dk. Susanne har mange års erfaring inden for denne branche og hjælper hver dag landmænd med at navigere i det komplekse regelsæt.