Nyt lovforslag indfører ændringer i regnskabsklasser og koncernregnskaber

Lovforslaget om at implementere EU-direktivet om forhøjede størrelsesgrænser i EU’s regnskabsdirektiv har fået stor opmærksomhed. Lovforslaget medfører en betydelig omlægning af regnskabsklasserne, hvilket potentielt vil påvirke en lang række virksomheder i fremtiden. Lovforslaget forventes vedtaget den 25. april 2024.

Ifølge forslaget vil størrelsesgrænserne for mikrovirksomheder samt regnskabsklasse B, C (mellem) og C (stor) blive forhøjet med 25%. Hvis lovforslaget vedtages, vil de nye størrelsesgrænser have indflydelse på virksomheder i forskellige regnskabsklasser. For eksempel vil nettoomsætningen for regnskabsklasse C (stor) øges til over 391 mio. kr. sammenlignet med den nuværende grænse på over 313 mio. kr.

En af de markante ændringer er, at en del nuværende klasse C (stor)-virksomheder vil blive klassificeret som klasse C (mellem)-virksomheder. Dette kan muligvis betyde, at de undgår de nye krav til bæredygtighedsrapportering.

Samtidig foreslås det også at forhøje størrelsesgrænserne for, hvornår modervirksomheder for små koncerner kan undlade at udarbejde koncernregnskab, så de svarer til de nye størrelsesgrænser for regnskabsklasse B. Dette ville betyde, at flere koncerner bliver omfattet af regnskabsklasse B og fritages fra pligten til at udarbejde koncernregnskab.

Endvidere vil der fortsat gælde en to års-regel vedrørende ind- og udtræden af regnskabsklasserne, hvilket indebærer, at virksomheder skal overskride eller ikke overskride to af de tre talstørrelser for at skifte regnskabsklasse. Det er også værd at bemærke, at lovforslaget tillader de nye størrelsesgrænser at finde anvendelse for regnskabsår, der starter den 1. januar 2023 eller senere. Dette åbner op for muligheden for virksomheder til at anvende de nye størrelsesgrænser allerede for 2023-årsrapporten, hvis virksomheden venter med at vedtage og indberette årsrapporten til efter lovens vedtagelse.

Denne ændring kan have betydelige konsekvenser for virksomheder, herunder muligheden for at undgå at rapportere efter de nye skærpede krav om det underrepræsenterede køn allerede i 2023-årsrapporten.

Lovforslaget forventes vedtaget den 25. april 2024.