Mød Redmark på Lægedage fra den 13.-17. november

Lægebranchen gennemgår i disse år mærkbare ændringer. Antallet af generationsskifter er stadig stigende, mens antallet af læger til overtagelse af praksis ikke følger med. Usikkerheden om indtjeningen udfordres løbende af tilbagevendende overenskomstforhandlinger. Samtidig oplever branchen stadig et stort pres for at ændre sig og et stigende myndighedskrav om kontrol og dokumentation.

Derfor er det afgørende, at det forretningsmæssige er i fokus, for at især mindre praksisser skal kunne fortsætte. Endnu vigtigere er det, at praksisejerne kan søge rådgivning hos en samarbejdspartner, der har et indgående kendskab til branchen, udviklingen og de mange udfordringer.

Redmark er en af de førende revisions- og rådgivningsfirmaer inden for sundhedsområdet. Det har vi været i mange år, men nu har vi taget konsekvensen af det, idet vi har oprettet sundhedsteams, der udelukkende arbejder med sundhedsområdet. Det betyder, at en række af vores revisorer og rådgivere kun beskæftiger sig med virksomheder inden for sundhedsbranchen. På den måde har vi samlet specialviden og et indgående branchekendskab, der kommer kunderne til gode i form af kompetent og nærværende rådgivning med fokus på den enkelte.

I disse år ved vi, at flere forhold potentielt udfordrer praksisejerne. Det kan være geografiske udfordringer, der gør det svært at besætte stillinger. Flere praksisser samles desuden i større enheder for at drage nytte af stordriftsfordelen. Derudover er flere praksisejere i disse år på vej på pension, hvilket betyder øget køb og salg af praksisser. Samlet set medfører det, at branchen er præget af bevægelse og forandring, som samtidig giver en række komplekse udfordringer, der kræver noget ekstra af både den enkelte praksis og af os.

Vi kan se, at den enkelte praksis i dag står med en lang række overvejelser omkring økonomi, finansiering og drift. Her er der brug for en økonomisk rådgiver, der kender branchen og alle dens problemstillinger, og som kan matche det stigende behov for individuel rådgivning. Udfordres kunden eksempelvis af organisatoriske forhold i forbindelse med nytænkning af arbejdsgange i praksis eller af økonomiske prioriteringer ved et salg, skræddersyer vi vores rådgivning herefter. Det skal vi vide på forkant og vores rådgivning skal skræddersyes herefter.

Samtidig oplever vi et behov for rådgivning, der rækker ud over det økonomiske.

Vi har fokus på den enkelte praksis og mulighederne for at optimere driften og dermed indtjeningen.

På den måde er vores arbejde bredere end at udarbejde regnskaber og lave revision, og det er med vores dedikerede kendskab til branchen samt kundernes behov og problemstillinger, at vi virkelig differentierer os i forhold til konkurrenterne og skaber en unik værdi for vores kunder.

Du kan møde Redmarks sundhedsteam ved dette års Lægedage i Bella Center København den 13. – 17. november 2023. Kom og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din praksis. Vi ses på stand A-024A.