Mandskabsvogne og varebiler på gule plader

Der er til stadighed en række sager omkring privatanvendelse af mandskabsvogne og varebiler på gule plader. Mange af sagerne opstår, fordi bilerne medbringes til bopæl, bruges til kørsel uden for arbejdstiden, eller der er private effekter i bilen.

Senest er der ved Landsskatteretten afsagt dom om privat anvendelse af en varebil på gule plader, fordi der var private effekter i bilen, samt at der var en ikke-ansat i firmaet som passager i bilen. Dette koster både beskatning af fri bil, betaling af privatbenyttelsesafgift samt reduktion i momsfradrag.

Der er tilsvarende en lang række af afgørelser fra Landsskatteretten, som går på anvendelse af mandskabsvogne til privat kørsel. Typisk går sagerne på, at en medarbejder har troet at kunne medbringe bilen til bopæl, fordi der køres direkte til og fra arbejdssteder, eller der har været personer i bilen, der ikke er ansat i virksomheden, eller effekter af privat karakter. I forhold til mandskabsvogne, så er konsekvenser meget større en anført for varebiler på gule plader, da der også ved forkert anvendelse af en mandskabsvogn skal betales registreringsafgift af bilen som en personbil.

Det har altså større økonomiske konsekvenser at blive standset i en mandskabsvogn eller varebil på gule plader, hvis kørslen ikke anses for erhvervsmæssigt i forhold til den definition, som retspraksis anviser.

En mandskabsvogn er defineret ved, at der skal være plads til 4 personer, hvoraf mindst et sæde bag ved førerrækken, og at varerum/-lad skal være større end førerkabinen.

Vi anbefaler derfor, at det overvejes meget nøje, om disse typer af biler medbringes til bopæl, anvendes til kørsel med personer, der ikke er ansat eller anvendes til kørsel, der ikke er direkte erhvervsmæssig kørsel/udenfor normal arbejdstid. Særligt for mandskabsvogne er der en del sager, hvor klager har påberåbt sig, at det står i den juridiske vejledning, at den under visse forudsætninger kan medbringes til bopæl. Erfaringen er dog, at det for de fleste ikke har været muligt at overbevise Landsskatteretten om, at de særlige omstændigheder er opfyldt. Og hvis der har været personer i mandskabsvognen, som ikke er ansætte, så er det ikke muligt at undgå betalingen.

Der skal som minimum kunne bevises følgende, hvis en mandskabsvogn anvendes til transport mellem bopæl og arbejdsplads af en ansat:

  • Der skal være en betydelig afstand mellem bopælen og arbejdspladsen
  • Der skal være større afstand mellem virksomhedens adresse og arbejdspladsen end afstanden mellem medarbejderens private bopæl og arbejdspladsen
  • Medarbejderen skal på privatadressen opbevare et mindre lager af materiel og/eller materialer
  • Chaufføren må ikke foretage afvigelser fra den direkte rute til arbejdspladsen for at afhente kolleger