Køb af tandlægeklinik

Køb af tandlægeklinik er en stor beslutning, der kræver mange overvejelser. De færreste køber flere klinikker i løbet af deres liv, og derfor er det vigtigt at alliere sig med rådgivere, der har været involveret i processen før og som kender tandlægebranchen.

Der er flere indgange til at købe en klinik. I visse tilfælde er det den klinik, hvor tandlægen er ansat, der skal generationsskiftes – i visse tilfælde sker ansættelsen af tandlægen endda udelukkende for at sikre generationsskiftet. I andre tilfælde er klinikken sat til salg via en mægler, praksisbasen eller lign. og det er en udefrakommende tandlæge, der fatter interesse for at købe klinikken. Afhængig af om der har været tale om en ansættelse, eller om det er en udefrakommende tandlæge, er der naturligvis forskel på det kendskab tandlægen har til klinikken før købet. I begge tilfælde vil der dog være en del detaljer og underliggende forudsætninger i købet, som man ikke nødvendigvis har tænkt på.

Grundlag for beslutning

I langt de fleste tilfælde er der lavet en salgsopstilling, der giver et overblik over klinikken. I denne vil indgå forskellige nøgletal, såsom antal patienter, omsætning, indtjening, antal ansatte mv. Der vil også her fremgå den pris sælgeren ønsker. Prisen er normalt fordelt på goodwill og inventar.

For at foretage en grundigere vurdering af klinikken indhenter købers revisor eller advokat yderligere information herunder, ansættelseskontrakter, kontrolstatistik, lejekontrakter, leasingkontrakter, inventarvurdering o. lign. I mange tilfælde udleveres dette materiale ikke af sælgeren før køberen har skrevet under på en fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringen sikrer, at det materiale der udleveres til den potentielle køber ikke uden videre kan offentliggøres eller udleveres til uvedkommende.

Når vi er rådgiver for køber, vil vi på baggrund af materialet gennemgå klinikkens økonomiske muligheder og normalt udarbejde et budget for købet. Budgettet skal sammen med det øvrige materiale kunne understøtte, at prisen for klinikken er rigtig. Budgettet skal samtidig vise, om det er muligt for køberen at opretholde en fornuftig løn, samtidig med at der foretages afdrag på det lån, der optages til at købe klinikken. Vi tager gerne en overordnet vurdering af klinikken inden budgettet udarbejdes, således køber kan vurdere om de overhovedet vil gå videre med den pågældende klinik inden der bruges for meget tid på den.

Vi vil i forbindelse med udarbejdelse af budgettet drøfte de risici og muligheder vi ser i klinikken, herunder potentialet for yderligere omsætning og tiltrækning af patienter, eventuelle uhensigtsmæssigheder i aldersfordelingen på patienterne mv.

Alt dette danner grundlag for købers beslutning om at købe klinikken, forhandle pris eller finde en anden klinik at købe.

Hvad er Goodwill

Goodwill er betegnelsen for den merværdi, der ligger i klinikken når der bortses fra lageret, inventar, likvider o.lign. Det er udtryk for den fremtidige værdi, der ligger i omdømme, patienter, beliggenhed mv. Goodwill udgør normalt langt den største del af købsprisen.

Der sker derfor en betaling for den fremtidige indtjening, der kan skabes på klinikken og derfor er det også vigtigt at goodwill i rimeligt omfang afspejler den rigtige pris. Der er ikke to klinikker, der er ens og derfor vil goodwill også være forskellig i forskellige klinikker. Vores ovennævnte gennemgang af klinikken og budgettet vil være med til at understøtte om goodwill er fastlagt fornuftigt.

Overtagelsesaftalen og refusionsopgørelsen

Når køber og sælger er enige om prisen og væsentlige vilkår udarbejdes et udkast til overtagelsesaftalen. Vi gennemgår overtagelsesaftalen ud fra et økonomisk perspektiv og på baggrund af de drøftelser vi har været involveret i. Selve teksten og det juridiske indhold i aftalen gennemgås af en advokat. Revisor samt advokat har normalt et tæt samarbejde, således det sikres at købers interesser i videst muligt omfang afspejles og sikres i aftalen.

Vi er desuden involveret i gennemgangen af refusionsopgørelsen. Normalt overtages der i klinikhandler medarbejdere samt lejemål og det er vigtigt at sikre, at de forpligtelser der overtages af køber, også afspejles korrekt i en refusionsopgørelse. Derved sikres det, at sælger afholder de omkostninger, der relaterer sig til sælger samt at køber kun afholder de omkostninger, der relaterer sig til køber.

Der er en hel del områder i processen, der kræver en viden om tandlægebranchen og det er derfor vigtigt at finde en rådgiver med branchekendskab. Det er her Redmark kan hjælpe. Vi har været involveret i et utal af handler på både køber og sælgers side. Med vores branchekendskab kan du derfor være sikker på at have en habil rådgiver på din side. Dette gælder også efter købet, når den fremtidige økonomi skal håndteres.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller Partner og Statsautoriseret revisor Darnell Vagnild på dva@redmark.dk.