Det startede med en praktikplads

Min vej til Redmark

  • Finansøkonom
  • Praktikant hos Redmark januar-marts 2022
  • Studentermedhjælper april-september 2022
  • Trainee 2022-2024
  • Læser HD 2. del

Fra praktikant til trainee

Jeg startede min karriere hos Redmark, da jeg i forbindelse med færdiggørelsen af uddannelsen til finansøkonom var i praktik. Da jeg blev ansat som praktikant, fik jeg allerede med det samme en traineekontrakt. Selvfølgelig betinget af et godt praktikforløb. Det betød også, at jeg i den mellemliggende periode fra april til september arbejdede som studentermedhjælper, mens jeg færdiggjorde min uddannelse. Ofte arbejdede jeg meget hos Redmark i hverdagene, og så skrev jeg min afsluttende opgave i weekenderne. Det krævede selvfølgelig ekstra disciplin, men det var en fed tid, hvor jeg fortsat lærte rigtig meget og samtidig bevarede min kontakt og relation til kollegaer og kunder hos Redmark.

Jeg har altid haft høje faglige ambitioner og min drivkraft er hele tiden at blive bedre og udfordre mig selv. I hverdagen bliver jeg støttet i min udvikling – både af mine kollegaer og mine ledere. Det er vigtigt for mig, at to dage sjældent er ens, og at læringskurven er stejl. Allerede til ansættelsessamtalen blev jeg klar over, at Redmark kan give mig de karrieremæssige udforinger, jeg søger.

Hurtigt kundeansvar

Da jeg startede som praktikant, kom jeg hurtigt til at indgå som en naturlig del af vores team og opgaveløsningen på kontoret. Jeg har arbejdet med en bred vifte af kundeopgaver, og det har virkelig overrasket mig, hvor meget ansvar jeg har fået helt fra begyndelsen.

Såvel i min praktikperiode som i min traineeperiode arbejder jeg tæt sammen med min personlige coach, som giver mig faglig sparring og hjælper mig med at planlægge og prioritere min hverdag. Stille og roligt har jeg dog fået mere og mere ansvar samt selvstændigt kundeansvar med direkte kontakt til kunden.

Fordi det primært er mindre kunder, giver det mig mulighed for at arbejde hele vejen rundt om kundens forretning. Det giver mig en bred vifte af kompetencer, en god forståelse for kundes forretning og klæder mig godt på til det videre forløb hos Redmark.

Gennem min uddannelsesplan som løber de første tre år, er min coach med til at sikre, at jeg kommer omkring alle relevante fagområder inden for blandt andet revision, regnskab og rådgivning. Det er rart, at hele forløbet er struktureret, og at der er fokus på og tid til netop min udvikling.