Julefrokost og skat

Julen nærmer sig, og i den anledning er det naturligt for arbejdsgivere landet over at give deres medarbejdere en betalt julefrokost, som en sidste tak og anerkendelse for året, der er gået. Medarbejdere beskattes som udgangspunkt ikke for deltagelse i en julefrokost, sommerfest eller anden form for firmafest, hvor du har afholdt udgifterne.

Det er dog en betingelse for skattefriheden, at arrangementet har et rimeligt omfang og varighed, men der er ikke klare regler for, hvad julefrokosten må koste – det skal bare være svare til et nogenlunde normalt niveau.

For eksempel skal medarbejderen ikke beskattes af en julefrokost, som;

  • du afholder for dine medarbejdere med buffet og live musik ved et større etablissement. Du må også godt sørge for fælles transport til og fra festen i en lejet bus og betale for medarbejdernes efterfølgende overnatning i tilknytning til festen.

Omvendt vil det medføre beskatning for dine medarbejdere, hvis;

  • du inviterer dine medarbejdere og deres ægtefæller på en forlænget weekendtur til London med tre overnatninger på et dyrt hotel, hvor der også er mulighed for juleshopping, inden I skal spise middag på en dyr Michelin-restaurant.

Momenter ved vurderingen af om et arrangement er skattepligtigt

Som ovenstående eksempler viser, skal der meget til før en firmafest er skattepligtig for medarbejderne. Der vil dog altid skulle foretages en konkret vurdering

I det følgende beskrives nogle af de forhold, som kan indgå i vurderingen. Forholdene er ikke udtømmende, hvorfor andre momenter også kan indgå.

1. Er arrangementet enkeltstående?

Er arrangementet ét i en række af ofte forekommende arrangementer?

Fx hvis du afholder julefest hver fredag i november og december, taler det for, at festen udløser beskatning. Omvendt sker der ikke beskatning ved én årlig julefrokost for virksomhedens ansatte.

2. Hvor længe varer arrangementet?

Der sker ikke noget ved, at et arrangement varer en dag/aften med eventuel overnatning bagefter. Julen varer dog ikke lige til påske, og derfor vil et arrangement over flere dage med overnatning inkluderet tale for, at der udløses beskatning af medarbejderne.

3. Hvad er udgiftsniveauet?

Normalt har udgiftsniveauet til julefrokosten ikke en betydning ved vurderingen, men det kan medgå som et moment i den samlede vurdering sammen med øvrige forhold.

Der sker fx intet ved, at festen bliver afholdt på en Michelin-restaurant, men hvis medarbejderne bliver fløjet til Ibiza for at spise på en dyr restaurant, kan det tale for, at julefrokosten bliver skattepligtig for medarbejderne.

4. Hvem deltager?

Som udgangspunkt sker der ikke beskatning, hvis det kun er medarbejderne, der deltager. En god tommelfingerregel er, at hvis det er naturligt, kan der også deltage ægtefæller, børn og nære samarbejdspartnere. Det kan fx være i tilfælde, hvor julefrokosten bliver afholdt sammen med virksomhedens jubilæum.

5. Hvor afholdes arrangementet?

Afholdes julefrokosten fx på arbejdspladsen, taler det for, at der ikke skal ske beskatning. Det er dog ikke nødvendigt, og du er velkommen til at invitere dine medarbejdere på en dyr restaurant eller på et julearrangement, hvor andre virksomheder også deltager.

Der skal meget til før stedet for afholdelsen bliver anset som værende usædvanligt. Det kunne fx være en arbejdsgiverbetalt rejse til New York.

Beskatning af julefrokosten

Bliver arrangementet betragtet som værende skattepligtigt for medarbejderne, skal medarbejderne beskattes af markedsprisen af arrangementet. Såfremt en ægtefælles deltagelse i et arrangement anses som skattepligtigt, sker beskatningen hos medarbejderen.

Julegave i stedet for julefrokost

Er der medarbejdere, der ikke har mulighed for at deltage i julefrokosten, kan det være tænkt som en sød gestus at give dem en gave i stedet for – men så er det ikke en julefrokost.

Gaven skal derfor skattemæssigt behandles på samme måde, som øvrige gaver til dine medarbejdere. Det samme gælder, hvis du vælger at afskaffe julefrokosten og i stedet vil give en ekstra julegave. Læs mere i vores nyhed om julegaver og gavekort her.

 Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller Tax Associate Monica Slavensky Shahidi på mss@redmark.dk.