Indberetning af moms ved samhandel med udlandet

Mange virksomheder har hen over sommeren oplevet, at man får en kontrolbemærkning fra Skattestyrelsen, i det øjeblik man indberetter momsangivelsen. Beskeden er en oplysning til virksomheden om, at Skattestyrelsen har oplysninger om, at virksomheden har haft samhandel med andre EU-lande i momsperioden, som skal medtages på momsangivelsen. Adviset fremkommer både ved køb af varer og ydelser fra andre EU-lande og ved salg af varer og ydelser til andre EU-lande.

Overordnet set skal det nye advissystem ses som et øget fokus på, at virksomhederne skal huske at udfylde momsangivelsen korrekt.

I denne nyhed kommer vi ind på baggrunden for, at virksomhederne modtager dette advis, og hvad virksomhederne skal være opmærksomme på, for at indberette samhandelen med andre EU-lande korrekt.

Baggrunden for den nye momsløsning

Baggrunden for den nye momsløsning er, at Skattestyrelsen ønsker at gøre virksomheden opmærksom på, at man muligvis ikke har udfyldt momsangivelsen korrekt, da der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger, virksomheden konkret er ved at indtaste og de oplysninger, som Skattestyrelsen er i besiddelse af. Den nye momsløsning ligger på en ny teknisk platform, der understøtter sammenligning af data fra systemet EU – handel for køb og salg med virksomhedens momsindberetning i Tast Selv Erhverv, og er derfor i stand til at samkøre de bagvedliggende data samtidig med, at momsangivelsen indberettes.

De kontrolbemærkninger, som virksomheden kan blive mødt af i den nye momsløsning, fremkommer for at gøre virksomheden opmærksom på, at man skal korrigere evt. differencer mellem de beløb, virksomheden indberetter for salg i rubrik B varer og rubrik B ydelser i momsangivelsen samt de beløb, som virksomheden indberetter i de tilsvarende rubrikker i systemet EU-salg uden moms.

Det samme gælder for de køb, virksomheden indtaster i rubrik A varer og rubrik A ydelser. Her vil virksomheden også få kontrolbemærkninger, hvis der er forskel på de beløb, man har indtastet i momsangivelsen og de data, som Skattestyrelsen har modtaget fra andre EU-lande.

Opsummerende kan man sige, at hvis virksomheden har haft samhandel med andre EU-lande, er det altså vigtigt, at virksomheden får alle bilag medtaget i momsangivelsen. Har man købt varer eller ydelser i andre EU-lande, skal man huske at medtage momsbeløbet som købsmoms samt faktura- og momsbeløbet i det/de relevante felter under Handel med udlandet. Samtidig er det også vigtigt, at der er overensstemmelse mellem rubrik B-oplysningerne og EU-salg uden moms.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:


Kirsten Nielsen, Partner, Moms
+45 41 86 56 84, kin@redmark.dk


Robert Minke Dybkjær, Skattejurist
+45 89 12 50 29, romd@redmark.dk