Har du modtaget en helt skæv foreløbig ejendomsvurdering for 2022?

Der er tidligere udsendt nye ”rigtige” ejendomsvurderinger for ca. en halv million ejendomme, med en ejendomsvurdering pr. 01.01.2020.

Vurderingsstyrelsen har netop udsendt foreløbige ejendomsvurderinger for 2022, som skal danne grundlag for boligskatterne (ejendomsværdiskat og grundskyld) i 2024.

For en del ejendomme forventes de udsendte foreløbige ejendomsvurderinger at ligge tæt på de ”rigtige” ejendomsvurderinger, men det har vist sig, at nogle ejendomsejere har fået en fuldstændig skæv ejendomsvurdering med meget voldsomme stigninger – især på grundværdien.

Hvis det senere viser sig, at den foreløbige ejendomsvurdering er for høj/lav i forhold til den ”rigtige” ejendomsvurdering for 2022, vil ejendomsejer enten blive reguleret i form af en tilbagebetaling eller en efteropkrævning af sine boligskatter for 2024 og 2025.

Den foreløbige ejendomsvurdering kan som udgangspunkt ikke påklages, men den kan ændres i helt særlige tilfælde.

En foreløbig ejendomsvurdering kan som udgangspunkt kun ændres, hvis:

  • En handelspris ved et køb/salg af ejendommen afviger med mere end 20 %
  • Et nybyg, ombygning eller andre større ændringer ikke er indregnet i den foreløbige ejendomsvurdering
  • En ejendom er fritaget for grundskyld eller undtaget fra vurdering
  • En klagesag har medført, at grundværdien pr. 1. januar 2022 er fastsat anderledes end den foreløbige vurdering

Vurderingsstyrelsen kan i helt særlige tilfælde tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift, fx hvis der er markante fejl i beregningen.  Derfor er det vores anbefaling, at hvis du har modtaget en fuldstændig skæv vurdering, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen.

Fra 2024 opkræves grundskylden via selvangivelsen

Fra 2024 vil grundskylden blive opkrævet via ejendomsejers selvangivelse tilsvarende ejendomsværdiskatten. Vær derfor ekstra opmærksom på, om grundlaget for boligskatterne fremgår af din forskudsopgørelse for 2024, som udsendes i november 2023.

Har du brug for rådgivning vedr. din foreløbige ejendomsvurdering, er du velkommen til at kontakte Redmarks Skatteafdeling.