Fristen for at betale restskat og selvangive er den 1. juli

Fristen for at betale restskat for 2023 er mandag den 1.juli 2024, hvis du kun vil betale dag til dag-rente – derefter påløber der et tillæg på 7,5%

Renter og restskat – det er dyrt at skubbe restskatten

Hvis du betaler restskat i perioden fra den 1. januar til den 1. juli 2024, skal du betale en dag til dag-rente på 5,5% regnet fra den 1. januar til og med betalingsdagen.

Bemærk, at da fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2024, kan du betale med dankort indtil kl. 23.59. Eller via netbank inden for din netbanks åbningstid.

Hvis du ikke betaler senest den 1. juli 2024, er renten ikke længere 5,5%. I stedet indregner Skattestyrelsen et procenttillæg på 7,5% op til 23.972 kr. ind i din skat for 2025.

Restskat over 23.972 kr. opkræves i op til 3 rater i løbet af august, september og oktober 2024. Du får besked i Digital Post umiddelbart før, du skal betale en rate.

Har du f.eks. en restskat på 40.000 kr., indregnes 23.972 kr. i forskudsskatten for 2025 og det resterende beløb fordeles over 3 opkrævninger.

Husk nu at få selvangivet

Har du din egen personlige virksomhed, er fristen for at selvangive også senest mandag den 1. juli 2024.

Overskrider du fristen, koster det et dagligt skattetillæg på 200 kr. hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt.