Folkepension – mulighed for ”ventetillæg”

Hvis man – på trods af at være godt oppe i 60’erne – stadig har overskud og evner til at arbejde, er der sandsynligvis en relativt god præmie i vente.
 

Opsat folkepension

På det tidspunkt, hvor man når folkepensionsalderen, er der nemlig mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet og udsætte folkepensionen. Udsættes folkepensionen, er man berettiget til en venteprocent. Jo længere tid man udskyder folkepensionen, desto mere optjenes der i venteprocent.
 
Betingelserne for at udskyde udbetalingen af folkepensionen og opnå ret til ventetillæg er, at man skal
 
  • have ret til folkepension
  • arbejde mindst 750 timer inden for et kalenderår (svarende til ca. 14 timer om ugen i gennemsnit)
  • kunne dokumentere, at man arbejder.
Udskydelsen af folkepensionen kan strække sig over en periode på maksimalt 10 år i alt og højst i to perioder (man kan vælge at gå på pension i en periode og så vende tilbage til at arbejde for at optjene højere folkepension).
 

Nye valgmuligheder

Siden 1. juli 2018 har det været muligt at vælge mellem tre måder at få udbetalt sit ventetillæg på for de perioder, hvor man har haft folkepensionen udskudt efter den 1. juli 2018:
 
  • Livsvarigt ventetillæg til folkepensionen
  • 10-årigt forhøjet ventetillæg til folkepensionen
  • Engangstillæg for det opsatte grundbeløb samt højere månedligt ventetillæg i 10 år til pensionstillægget.

Rådgivning

Inden man træffer beslutning om udskydelse af folkepensionen, skal der bl.a. tages hensyn til egne pensionsordninger, udbetalingsperioden, ægtefælles indkomstforhold og alder, det forventede privatforbrug samt den forventede levetid.
 
Det vil således være anbefalelsesværdigt at kontakte sin revisor for at få skabt et overblik over sine konkrete forhold og muligheder.

Kilde: Revisorgruppen Danmark/Revitax